Studia z zarządzania – ile trwają i jakie wybrać?

zarzadzanie-studia

Uważasz, że studia z zarządzania powinny trwać 5 lat? Taka teza była zasadna wiele lat temu. Obecnie dotyczy tylko jednolitych studiów magisterskich. Nowoczesny system edukacji jest jednak bardziej zróżnicowany. Ile trwają studia z zarządzania? Na jakie opcje mogą liczyć studiujący?

Czym jest system boloński?

O tym, że nie każdy kierunek studiów trwa 5 lat wiedzą najlepiej studenci medycyny i prawa. Ich edukacja jest rozciągnięta na wiele lat. Co więcej, wymaga stałego dokształcania się. W Polsce funkcjonuje system boloński. Oznacza to studia dwustopniowe i studia doktoranckie. Skąd wziął się ten pomysł? Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się najbardziej prestiżowe uczelnie. W praktyce oznacza to minimum trzyletnie studia licencjackie (lub inżynierskie) oraz dwuletnie magisterskie. Część europejskich uczelni obawiała się, że taki system, np. na wydziale Zarządzania przerwie ciągłość dydaktyczną. Program trzeba bowiem dzielić na oba cykle nauczania.

Ułatwienie dla studiujących za granicą

Interesuje Cię zarządzanie? A może nie chcesz mu poświęcić zarówno studiów I, jak i II stopnia? System boloński sprzyja tym, którzy poszukują najlepszej opcji dla siebie. Po okresie licencjatu możesz kontynuować naukę na tym samym wydziale, lub też ją zakończyć. W tym drugim wariancie studia II stopnia wybiera się na innym kierunku. Osiągnięcia studentów są rozliczane za pomocą tzw. punktów ECTS (European Credit Transfer System). W ten sposób łatwiej zliczyć punktację osób, studiujących za granicą. Bywa, że nie ma na niej identycznych wykładów i ćwiczeń, jak na uczelni macierzystej. Wtedy zajęcia są dobierane tak, aby punktacja zgadzała się w obu jednostkach naukowych.

Studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie

Ile obecnie trwa nauka na wydziale Zarządzanie? Od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia). Na studiach jednolitych magisterskich program zamyka się w 5 latach. Kończy się go uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra). Zarządzanie to także duża różnorodność, dotycząca specjalizacji. W programie nauczania jest wiele ekonomii, fundamentów działalności biznesowej, marketingu, finansów i rachunkowości. Student może się specjalizować nawet w zarządzaniu systemami operacyjnymi. Najpopularniejsze kierunki to zarządzanie, zarządzanie w biznesie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe.

Studia dla każdego

Zróżnicowany system studiów z zakresu zarządzania – zaoczny i dzienny to łatwiejsza forma nauki. Mogą się na nią zdecydować nie tylko osoby młode, bez zobowiązań. Podział na studia I i II stopnia daje też możliwość żonglowania kierunkami, które ostatecznie trafią do CV studenta. Coraz częściej zarządzanie wybierają osoby o ugruntowanej pozycji zawodowej. Dzięki temu nabywają nowych, cennych kompetencji.

Studia to nie tylko nabywanie konkretnych umiejętności. Liczą się też tzw. miękkie kompetencje, coraz bardziej cenione wśród pracodawców.