Standardy sprawdzania jakości obiegowej banknotów euro

Jakość banknotów euro sprawdzana jest maszynowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą one spełnić minimalne wymogi dopuszczające je do obiegu. Wszystkie banknoty, które nie spełnią kryteriów są wycofywane z obiegu.
Podczas maszynowego sortowania banknotów pod uwagę brane są następujące kryteria jakości:

 • zabrudzenia
 • plamy
 • napisy, nadruki, rysunki
 • odbarwienia
 • rozdarcia
 • dziury
 • ubytki
 • podklejenia
 • zagniecenia
 • wiotkość
 • zagięcia

Zabrudzenia

Pod uwagę bierze się całą powierzchnię banknotu euro. Maszyny badają gęstość optyczną banknotów i na tej podstawie ustalają poziom zabrudzeń. W państwowych bankach centralnych przechowywane są banknoty o różnych poziomach zabrudzenia, które służą do celów porównawczych podczas przeprowadzania badań gęstości optycznej.

Plamy

Jako plamy rozumiane jest skoncentrowanie zabrudzenia tylko w określonym punkcie na powierzchni całego banknotu. Z obiegu wycofywane są banknoty euro, na których pojawiły się plamy o powierzchni minimum 9 x 9 mm w części niezadrukowanej lub 15 x 15 mm w części zadrukowanej.

Napisy, nadruki i rysunki

W chwili obecnej banki nie są zobligowane do wykrywania tego rodzaju zniszczeń na banknotach euro.

Odbarwienia

Chodzi o brak farby na całej powierzchni banknotu lub na jego częściach (np. wskutek uprania banknotu). Do wykrywania tego typu uszkodzeń wykorzystuje się czujniki elementów graficznych oraz czujniki ultrafioletu.

Rozdarcia

Otwarte rozdarcia mogą być powodem wycofania banknotów euro z obiegu, gdy posiadają wymiary wynoszące co najmniej:

 • kierunek pionowy – 4 mm szer., 8 mm dł.
 • kierunek poziomy – 4 mm szer., 15 mm dł.
 • kierunek ukośny – 4 mm szer., 18 mm dł.

Dziury i ubytki

Z obiegu wycofywane są banknoty euro z dziurami o pow. większej niż 10 mm2 i długości, która jest niższa o 6 mm lub więcej oraz szerokości niższej co najmniej o 5 mm od wartości nominalnej banknotu.

Podklejenia

Do obiegu nie nadają się banknoty euro, które posiadają podklejenia z taśmy zajmujące więcej niż 10 x 40 mm i grubsze niż 50 μm.

Zagięty róg

Z obiegu wycofuje się banknoty euro z rogami zagiętymi o więcej niż 130 mm2 i krawędzi zagięcia, która przekracza 10 mm.