Sprzedaż mieszkania – formalności

Sprzedaż mieszkania zawsze obarczona jest szeregiem formalności, których trzeba dokonać, aby uznać transakcję za zrealizowaną.

Sprawdź kto jest właścicielem
To może brzmieć absurdalnie, odpowiesz – „ja jestem właścicielem, po co mam to sprawdzać?”. Takie myślenie jest zgubne i może prowadzić do późniejszych problemów. Dlaczego? Załóżmy, że w naszym posiadaniu nieruchomość znalazła się wyniku postępowania spadkowego. A co jeśli spadkodawca nie był wpisany do księgi wieczystej? Może zaistnieć prawdziwy problem w kwestii ustalenia stanu prawnego nieruchomości, a jeśli my tego nie sprawdzimy, na pewno zrobi to potencjalny nabywca. Istnieje domniemanie prawdziwości tego co zawarte w księgach – jeśli więc tam figurujemy jako właściciel, także kupujący mieszkanie powinien nas za właściciela brać.

Przygotuj mieszkanie do sprzedaży
Kolejnym krokiem jest przygotowaniem lokalu. Z jednej strony oznacza to faktyczne zadbanie o to, aby nieruchomość była dla kupującego z jednej strony atrakcyjna, z drugiej – gotowa jak najszybciej do wprowadzenia się. Z drugiej strony chodzi o przygotowanie sensownej oferty, poprzedzone wyceną nieruchomości. W praktyce musimy więc czasem mieszkanie nieco wyremontować – na przykład odmalować oraz gruntownie wysprzątać, opróżnić z naszych rzeczy (chyba, że chcemy je sprzedać wyposażone – to może podnieść jego wartość). Kolejną kwestią jest opracowanie oferty – ważna jest zależąca od wielu czynników wycena. Można jej dokonać na przykład za pośrednictwem strony https://sonarhome.pl/wycena-mieszkania. Portal oferuje możliwość dokonania darmowej wyceny online. Później trzeba znaleźć miejsce publikacji oferty, porta ogłoszeniowy czy ewentualnie pośrednika sprzedaży nieruchomości. Oferta powinna też zawierać szczegółowy opis, atrakcyjne zdjęcia.

Zobacz również: Zakup mieszkania od dewelopera

Umowa
Rzadko kiedy zdarza się, żeby kupiec nabył mieszkanie od ręki, za gotówkę. Najczęściej kupuje je na kredyt. Żeby jednak dostać kredyt musi znaleźć mieszkanie, co z kolei wydłuża cały proces. Żeby zabezpieczyć interesy obu stron warto podpisać umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. Na podstawie tej umowy, w określonym w niej terminie będzie się można domagać zawarcia umowy właściwej. Należy pamiętać, że dla ważności dokonania sprzedaży nieruchomości, umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że niezbędny będzie nam notariusz. Dodatkowym kosztem w przypadku sprzedaży mieszkania jest właśnie koszt notarialny, który zwyczajowo ponosi kupujący, chociaż strony mogą umówić się inaczej. Potrzebne nam będą różne dokumenty, na przykład odpis z właściwej księgi wieczystej, akt notarialny, który potwierdza, że mamy prawo do lokalu, zaświadczenia – o braku zaległości wobec wspólnoty, o uregulowaniu podatku od spadku w przypadku mieszkania dziedziczonego. Po podpisaniu umowy pozostaje już tylko przekazać mieszkanie. Strony umowy podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, który jest też potwierdzeniem tego w jakim stanie technicznym zostało przekazane mieszkanie.

Podatek
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowią dochód, a więc następuje konieczność zapłacenia podatku. Prawo konstytuuje taki obowiązek w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia mieszkania od poprzedniego właściciela. Podatek ten wynosi aż 19%, jeśli więc nie spieszy nam się ze sprzedażą nieruchomości, zdecydowanie warto przeczekać ten okres. Obowiązek zapłacenia podatku istnieje niezależnie od sposobu nabycia nieruchomości – to znaczy, że zarówno w przypadku kupna, jak i otrzymania w spadku czy jako darowizny.

Nie powinno dziwić, że sprzedaż mieszkania to wieloetapowy, obarczony formalnościami proces. Obrót nieruchomościami to poważna kwestia, dlatego też nie należy tu działać pochopnie, dobrze jest uregulować wszystkie kwestie tak, aby nie zrodziły się żadne wątpliwości co do tego kto jest nowym właścicielem.

Przeczytaj również: Dofinansowanie kupna mieszkań 2019

Sprawdź kto jest właścicielem
To może brzmieć absurdalnie, odpowiesz – „ja jestem właścicielem, po co mam to sprawdzać?”. Takie myślenie jest zgubne i może prowadzić do późniejszych problemów. Dlaczego? Załóżmy, że w naszym posiadaniu nieruchomość znalazła się wyniku postępowania spadkowego. A co jeśli spadkodawca nie był wpisany do księgi wieczystej? Może zaistnieć prawdziwy problem w kwestii ustalenia stanu prawnego nieruchomości, a jeśli my tego nie sprawdzimy, na pewno zrobi to potencjalny nabywca. Istnieje domniemanie prawdziwości tego co zawarte w księgach – jeśli więc tam figurujemy jako właściciel, także kupujący mieszkanie powinien nas za właściciela brać.

Przygotuj mieszkanie do sprzedaży
Kolejnym krokiem jest przygotowaniem lokalu. Z jednej strony oznacza to faktyczne zadbanie o to, aby nieruchomość była dla kupującego z jednej strony atrakcyjna, z drugiej – gotowa jak najszybciej do wprowadzenia się. Z drugiej strony chodzi o przygotowanie sensownej oferty, poprzedzone wyceną nieruchomości. W praktyce musimy więc czasem mieszkanie nieco wyremontować – na przykład odmalować oraz gruntownie wysprzątać, opróżnić z naszych rzeczy (chyba, że chcemy je sprzedać wyposażone – to może podnieść jego wartość). Kolejną kwestią jest opracowanie oferty – ważna jest zależąca od wielu czynników wycena. Można jej dokonać na przykład za pośrednictwem strony https://sonarhome.pl/wycena-mieszkania. Portal oferuje możliwość dokonania darmowej wyceny online. Później trzeba znaleźć miejsce publikacji oferty, porta ogłoszeniowy czy ewentualnie pośrednika sprzedaży nieruchomości. Oferta powinna też zawierać szczegółowy opis, atrakcyjne zdjęcia.

Zobacz również: Zakup mieszkania od dewelopera

Umowa
Rzadko kiedy zdarza się, żeby kupiec nabył mieszkanie od ręki, za gotówkę. Najczęściej kupuje je na kredyt. Żeby jednak dostać kredyt musi znaleźć mieszkanie, co z kolei wydłuża cały proces. Żeby zabezpieczyć interesy obu stron warto podpisać umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. Na podstawie tej umowy, w określonym w niej terminie będzie się można domagać zawarcia umowy właściwej. Należy pamiętać, że dla ważności dokonania sprzedaży nieruchomości, umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że niezbędny będzie nam notariusz. Dodatkowym kosztem w przypadku sprzedaży mieszkania jest właśnie koszt notarialny, który zwyczajowo ponosi kupujący, chociaż strony mogą umówić się inaczej. Potrzebne nam będą różne dokumenty, na przykład odpis z właściwej księgi wieczystej, akt notarialny, który potwierdza, że mamy prawo do lokalu, zaświadczenia – o braku zaległości wobec wspólnoty, o uregulowaniu podatku od spadku w przypadku mieszkania dziedziczonego. Po podpisaniu umowy pozostaje już tylko przekazać mieszkanie. Strony umowy podpisują protokół zdawczo-odbiorczy, który jest też potwierdzeniem tego w jakim stanie technicznym zostało przekazane mieszkanie.

Podatek
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowią dochód, a więc następuje konieczność zapłacenia podatku. Prawo konstytuuje taki obowiązek w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia mieszkania od poprzedniego właściciela. Podatek ten wynosi aż 19%, jeśli więc nie spieszy nam się ze sprzedażą nieruchomości, zdecydowanie warto przeczekać ten okres. Obowiązek zapłacenia podatku istnieje niezależnie od sposobu nabycia nieruchomości – to znaczy, że zarówno w przypadku kupna, jak i otrzymania w spadku czy jako darowizny.

Nie powinno dziwić, że sprzedaż mieszkania to wieloetapowy, obarczony formalnościami proces. Obrót nieruchomościami to poważna kwestia, dlatego też nie należy tu działać pochopnie, dobrze jest uregulować wszystkie kwestie tak, aby nie zrodziły się żadne wątpliwości co do tego kto jest nowym właścicielem.

Przeczytaj również: Dofinansowanie kupna mieszkań 2019