Spółka z oo podatki – co musisz wiedzieć na ten temat?

Spółka z oo podatki - co musisz wiedzieć na ten temat?

Spółka z o.o. jest popularną formą prawną dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ łączy korzyści z ograniczoną odpowiedzialnością wspólników i elastycznością organizacyjną. W Polsce regulacje dotyczące spółki z o.o. są określone w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z oo podatki – co musisz wiedzieć na ten temat?

Co to jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, często skracana jako „Sp. z o.o.,” to forma prawna przedsiębiorstwa, która jest powszechnie stosowana w Polsce i wielu innych krajach. Jest to rodzaj spółki kapitałowej, w której odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości ich wkładów do kapitału zakładowego. Oznacza to, że wspólnicy nie ponoszą osobistego ryzyka w przypadku, gdy spółka nie może uregulować swoich zobowiązań, a jedynie kapitał zainwestowany w spółkę jest narażony na ryzyko utraty.

Co charakteryzuje spółkę z o.o.?

  1. Wkład kapitału – Spółka z o.o. wymaga określonego minimalnego kapitału zakładowego, który musi być wpłacony przez wspólników.
  2. Wspólnicy – Spółka z o.o. może mieć jednego lub więcej wspólników. Wspólnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi, a także zagranicznymi podmiotami.
  3. Zarząd – Spółka z o.o. jest zarządzana przez zarząd, jednego lub więcej zarządców, którzy są wyznaczani przez wspólników.
  4. Ograniczona odpowiedzialność – Najważniejszą cechą spółki z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników do ich udziałów w kapitale zakładowym spółki. To oznacza, że wspólnicy nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem za długi spółki.
  5. Jak założyć spółkę z o.o – Spółka z o.o. musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze przedsiębiorstw. Wymaga to wypełnienia określonych formalności, sporządzenia umowy spółki oraz wszelkich potrzebnych dokumentów. Warto skonsultować się z profesjonalistą prawnym lub doradcą podatkowym przed założeniem spółki z o.o.

Opodatkowanie spółki z o.o. – podatek dochodowy

Spółka z o.o. w Polsce jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według skali. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje od 2019 roku, dwie stawki podatku, które wynoszą 9% lub 19% w zależności od obrotów i rodzaju działalności – spółka z oo podatki:

  1. Stawka 9% CIT – Niższą stawkę CIT mogą zastosować tzw. mali podatnicy, czyli spółki, których przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły kwoty 2 mln euro i nie przekroczą tego limitu w roku bieżącym. Obniżona stawka 9% dotyczy przychodów z aktywnej działalności gospodarczej, a nie z zysków kapitałowych.
  2. Stawka 19% CIT – W przypadku przekroczenia limitu obrotów brutto wynoszącego 2 mln euro w roku podatkowym obowiązuje stawka CIT w wysokości 19%. Ostatecznie, obie stawki CIT są podatkiem od zysków spółki.

Temat spółki z o.o

Należy zauważyć, że w przypadku wypłaty dywidendy, wspólnicy spółki z o.o. będą opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 19% od otrzymanego zysku w formie dywidendy. W spółce z o.o. potrąca się taki podatek i przekazuje go na rzecz wspólników, a sami wspólnicy deklarują dochód w swoich osobistych zeznaniach podatkowych.

Jeśli sp. z o.o. powstała w wyniku restrukturyzacji, takiej jak połączenie, podział lub przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółę z o.o., to przez dwa pierwsze lata obrotowe swojej działalności nie będzie mogła skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że przez ten okres spółka będzie zobowiązana płacić pełną stawkę CIT, a dopiero po upływie tych dwóch lat będzie mogła ewentualnie ubiegać się o preferencyjne warunki opodatkowania.