Specyfika podatkowa w Niemczech

doradca-podatkowy

W każdym kraju obowiązują odrębne i różniące się między sobą w znacznym stopniu przepisy podatkowe. Podatnikiem jest każda osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu. Jak wygląda jego odpowiedzialność podatkowa u zachodnich sąsiadów Polski i jakie przepisy ją regulują? O tym poniżej.

Podział na klasy podatkowe

Niemiecki system podatkowy znacznie różni się od tego, który obowiązuje w naszym kraju. U zachodnich sąsiadów naliczanie podatku w trakcie trwania stosunku pracy odbywa się na podstawie przynależności do odpowiedniej dla podatnika klasy podatkowej. Obecnie obowiązuje 6 klas dotyczących podatku dochodowego, do których zalicza się:

 • klasę I – dotyczącą osób samotnych,
 • klasę II – obejmującą osoby samotne wychowujące dzieci,
 • klasę III, która dotyczy osób mających na utrzymaniu małżonka biernego zawodowo,
 • klasę IV, która obejmuje dwoje pracujących małżonków,
 • klasę V obejmującą dwoje małżonków, z których jedna osoba posiada wyższe dochody,
 • klasę VI, która obejmuje dochody z przynajmniej dwóch stosunków pracy.

Każda osoba, która przeprowadza się do Niemiec, otrzymuje automatycznie wraz z meldunkiem pierwszą klasę podatkową. Jeśli podatnik taki ma na wychowaniu przynajmniej jedno dziecko, zobowiązany jest dostarczyć do właściwego urzędu jego akt urodzenia, co uprawnia rodzica do otrzymania Kinderfreibetrag, czyli zasiłku na dziecko. Małżeństwa otrzymują natomiast klasy w kombinacji 4/4, o których zmianę można oczywiście się starać. Do wyboru pozostaje w tym przypadku kombinacja klas podatkowych 3/5.

Wgląd do klasy każdego z pracowników ma pracodawca, który pobiera dokumentację z niemieckiego urzędu skarbowego. Dzięki temu może śledzić zmiany w informacjach podatkowych zatrudnionej u siebie osoby.

Pozostałe podatki

Oprócz podatku dochodowego (Einkommensteuer), w Niemczech obowiązują również inne opłaty tego typu. Kancelarie, takie jak Doradztwo Podatkowe Jacka Pukaluka, specjalizujące się w rozliczaniu podatku VAT z innych krajów, do najważniejszych z nich zaliczają:

 • Lohnsteuer, czyli podatek dochodowy potrącany co miesiąc z wynagrodzenia pracownika na rzecz fiskusa,
 • Solidaritätszuschlag, czyli podatek, który pracownicy zachodnich Landów płacą na rzecz Wschodnich Niemiec,
 • Kirchensteuer, czyli podatek kościelny,
 • podatek od wartości dodanej (VAT), nazywany Mehrwertsteuer,
 • Gewerbesteuer, czyli podatek od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej,
 • Körperschaftsteuer, czyli podatek dochodowy od osób prawnych.

Niemieckie prawo podatkowe jest znacznie bardziej skomplikowane niż polskie. Jego najważniejsze przepisy i ustawy zostały zawarte nawet w konstytucji państwa.