Ślub konkordatowy

Najważniejszą cechą ślubu konkordatowego jest to, że wywołuje on zarówno skutki prawne jak i wyznaniowe. Aby taki ślub wywoływał wyżej wspomniane skutki należy pamiętać o dokonaniu pewnych czynności, dzięki którym będzie możliwe zawarcie ślubu.

Warunki uzyskania ślubu

Aby dwie osoby mogły zawrzeć taki sakrament muszą zgłosić się do parafii jednego z narzeczonych na trzy miesiące przed ślubem. W kancelarii parafialnej należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Należy pamiętać, że otrzymane zaświadczenie będzie ważne tylko trzy miesiące.

Koniecznymi dokumentami jeśli chodzi o skutki wyznaniowe są: świadectwo chrztu oraz dokument, który potwierdza bierzmowanie danej osoby. W przypadku wdowców, niezbędne jest okazanie świadectwa zgonu zmarłego małżonka.

Koniecznym warunkiem zawarcia małżeństwa jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim oraz uczęszczanie na wizyty w poradni rodzinnej.

Formalności podczas ślubu

Biorąc pod uwagę dostarczone dokumenty oraz rozmowy odbyte z narzeczonymi zostaje sporządzony na miesiąc przed ślubem protokół przedślubny.

Akt zawarcia małżeństwa zawiera się na dzień przed jego zawarciem lub przed samym jego dokonaniem. Akt ten musi być podpisany przez małżonków oraz dwoje pełnoletnich świadków.

Po zawarciu małżeństwa duchowny sporządza zaświadczenie, które potwierdza złożenie oświadczeń małżonków w jego obecności. Takie zaświadczenie podpisywane jest przez małżonków, duchownego oraz świadków. Obowiązkiem duchownego jest przekazanie w ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego sporządzonego przez siebie zaświadczenia. Kierownik urzędy przygotowuje również zaświadczenie, na ich podstawie zostaje sporządzony akt zawarcia małżeństwa.

Photo credit: Michael Salvato via Foter.com / CC BY-NC-ND