Skup długów – czym jest i na czym polega?

zadluzone-mieszkanie-skup-dlugow-czym-jest-i-na-czym-polega

Problemy finansowe to jeden z najpowszechniejszych powodów przewlekłego stresu we współczesnych czasach. Zatrudnienie bywa wyjątkowo niestabilne, a za nieprzewidzianą utratą pracy prawie zawsze podąża obniżenie życiowego standardu. Bywa, że dom czy mieszkanie, zakupione kilka lat wcześniej na kredyt, okazuje się nagle nie do spłacenia. Na szczęście wyczerpujące telefony od wierzycieli do momentu spłaty należności to nie jedyne rozwiązanie!

Skup długów – czym dokładnie jest?

Usługa ta skierowana jest do dłużników, przed którymi stoi konieczność oddania zaległej należności wraz z odsetkami, prowizją i innymi przewidzianymi umową opłatami. Mowa tu najczęściej o długach związanych z kredytami hipotecznymi lub innymi formami kredytowania, których celem był zakup nieruchomości bądź też udziałów w nieruchomości.

W przypadku niespłaconych kredytów konsumenckich lub kart kredytowych dłużnik może się spodziewać stresujących telefonów od banków, parabanków czy windykatorów. Jednak zanim sprawa oprze się o komornika, może minąć sporo czasu, w którym prywatne mienie dłużnika, w tym jego dom czy mieszkanie, nie jest w żaden sposób zagrożone.

Z długami związanymi z hipoteką bywa niestety trudniej. Tu bezpośrednią przyczyną zagrożenia jest możliwość utraty mieszkania lub domu, przy jednoczesnej konieczności spłaty reszty długu przez dłużnika. Dlatego właśnie skup długów w formie wykupu zadłużonej nieruchomości lub udziałów w niej może okazać się korzystnym rozwiązaniem.

Różne typy skupów długów – wyjaśnienie i rozróżnienie

Zanim przedstawimy zasadę działania skupu, o którym wspominamy wyżej, czas na krótkie wyjaśnienie terminologiczne. Ponieważ pod wspomnianym terminem w popularnym rozumieniu funkcjonuje co najmniej kilka instytucji, warto uściślić, o jaki konkretnie skup długów tu chodzi. 

Jak wiadomo, prawniczy termin „dług” oznacza zobowiązanie finansowe, które dana osoba (nazywana oficjalnie dłużnikiem) posiada wobec kogoś. Natomiast niespłacona należność, z którą zalega komuś dłużnik, nazywana jest wierzytelnością. Mimo tych zasadniczych różnic terminologicznych, w języku potocznym przyjęło się określać „posiadaniem długu” sytuację obydwu stron, dłużnika i wierzyciela. 

Dlatego też pod hasłem „skup długów” lub „giełda długów” najczęściej znajdziemy oferty portali, na których wierzyciel może wystawić na sprzedaż niespłaconą wobec siebie należność, by odzyskać choć część kwoty, którą pożyczył. W niniejszym artykule opisujemy inną usługę. Polega ona na wykupie zadłużonego mienia od dłużnika.

Jak działa skup długów?

Osoby, które posiadają zadłużone mieszkanie, dom, bądź udziały w nieruchomości, prawie zawsze znajdują się w takiej sytuacji w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Raty kredytów hipotecznych bywają ogromne – wystarczy utrata jednej lub dwóch pensji, by popaść w tym zakresie w poważne zadłużenie.

Oczywistym wyjściem w takiej sytuacji wydaje się sprzedaż nieruchomości i spłata zaległej należności. Jednak w rzeczywistości jest to mocno utrudnione – mało kto zdecyduje się na zakup mieszkania lub domu z długami za kwotę, która będzie zadowalająca. Korzystając z profesjonalnego skupu długów, można jednak rozwiązać ten problem raz na zawsze, i to w sposób satysfakcjonujący także dla dłużnika.

Pierwszym krokiem będzie kontakt z rzetelną firmą zajmującą się skupem długów. Wcześniej naturalnie należy sprawdzić, czy mamy do czynienia ze sprawdzonym podmiotem gospodarczym, gdzie możemy liczyć na uczciwą transakcję. Następnie rozpoczynają się krótkie rozmowy, w ramach których dłużnikowi przedstawiana jest oferta sprzedażowa.

Jeśli zapadnie decyzja o sprzedaży nieruchomości, podpisywane są odpowiednie dokumenty, a dom, mieszkanie lub działka stają się własnością firmy, która prowadzi skup długów. Dotychczasowy dłużnik zostaje natomiast w dużo lepszej pozycji – nie tylko ma do dyspozycji gotówkę, którą otrzymał za nieruchomość, ale też gwarancję, że firma, która dokonała zakupu, będzie od tej pory rozmawiać z wierzycielami.

Więcej informacji na temat działania skupu długów można znaleźć na stronie https://zadluzonemieszkanie.pl/ 

Kiedy powinno się rozważyć skorzystanie ze skupu długów?

Decyzji o sprzedaży zadłużonej nieruchomości nie należy podejmować pochopnie. Nie warto jej jednak także wykluczać z góry, zwłaszcza w sytuacji, gdy dług zdążył już urosnąć do niebotycznych rozmiarów. Sprawdzony skup długów to kierunek, który warto zaproponować wszystkim osobom zmęczonym telefonami i wizytami wierzycieli.

Nie musi to być pierwsza rzecz, jaką dłużnik zrobi w celu uporania się z problemem. W końcu z posiadaną przez niego nieruchomością czy gruntem wiązał pewne plany, które w obliczu sprzedaży nie będą mogły dojść do skutku. Zdarza się jednak, że rosnące zadłużenie generuje coraz większy stres, prowadzący nawet do problemów ze zdrowiem, a wszystkie sposoby na poradzenie sobie z nim zostały już wypróbowane.

Takie okoliczności to właśnie dobry moment na zainteresowanie się ofertą skupu długów. Szybkie i bezbolesne pozbycie się roszczeń od wierzycieli oznacza spokój psychiczny, jasność umysłu i zwiększenie kreatywności, co pozwoli na planowe, przemyślane działanie w kolejnych przedsięwzięciach. Co więcej, dzięki gotówce za sprzedaną nieruchomość przed dotychczasowym dłużnikiem otworzą się nowe perspektywy.