Przyczyny separacji

Przyczyny separacji

O separacji zazwyczaj orzeka sąd, polega ona przede wszystkim na rozkładzie pożycia małżeńskiego. W przeciwieństwie do rozwody rozpad ten, nie jest trwały. Separacje ma miejsce wtedy, gdy między małżonkami doszło do zerwania więzi uczuciowej, gospodarczej oraz fizycznej.

Jednak nie wymagane jest aby wyżej wymienione więzi zostały zerwane trwale, co w rzeczywistości rozumie się że w przyszłości jest możliwy podjęcie kolejnej próby wspólnego pożycia.

Kiedy nie można orzec separacji

Zgodnie z przepisami istnieją takie przesłanki, które powodują iż nie będzie możliwa separacja, mimo tego iż zostały spełnione wyżej wymienione skutki, takie jak np. rozkład pożycia, sąd nie będzie maił prawo orzekać o separacji między małżonkami. Do najczęstszych powodów, w których sąd nie orzeknie separacji są:

  • gdy na jej skutek ucierpiałyby wspólne małoletnie dzieci;
  • gdy jej orzeczenie nie byłoby zgodne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego. Taka przykładowa sytuacją, może być ta w której małżonek wnosi pozew o rozwód, z powodu ciężkiej choroby lub gdy drugi małżonek uległ poważnemu wypadkowi.

Sąd orzekając o separacji przede wszystkim bierze pod uwagę dobro małoletnich dzieci małżonków, nie ma znaczenia czy są to dzieci wspólne czy adoptowane, najważniejsze jest dobro dziecka. W sytuacji, gdy brak orzeczenia separacji działaby szkodliwie na dobro dziecka to tym bardziej sąd powinien orzec separacje, im szybciej tym lepiej.

Orzeczenie separacji

Za przesłankę orzeczenia separacji uznaje się zgodne żądanie, które powinni złożyć oboje małżonków. W przypadku, gdy zostanie przez małżonko złożony wspólny wniosek o orzeczenie separacji sąd ma prawo o niej orzec bezprocesowo, a w postępowaniu nieprocesowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprawy małżonkowie mogą zyskać:

  • szybsze orzeczenie separacji;
  • całe postępowanie trwa o wiele krócej, zazwyczaj dochodzi tylko do przesłuchania obojga małżonków;
  • wiąże się to z niższymi kosztami takiego postępowania.

Jednak należy pamiętać, iż takie rozwiązanie jest przewidziane jedynie dla małżeństw, które nie posiadają dzieci

Photo credit: Tax Credits via Foter.com / CC BY