Rozwód a separacja prawna – czym się różnią?

separacja-rozwod

Rozpad małżeństwa przeważnie trwa jakiś czas – rzadko kiedy następuje on nagle, pod wpływem jakichś gwałtownych wydarzeń. Najczęściej małżonkowie oddalają się od siebie przez wiele miesięcy, a nawet lat, aby w końcu odkryć, że nic ich nie łączy. Wówczas dochodzi do rozwodu. Jednak nie zawsze małżonkowie od razu decydują się na taki krok – nie raz najpierw korzystają z separacji. Czym więc różni się rozwód od separacji prawnej? Warto poznać odpowiedź na to pytanie.

Co to jest rozkład pożycia?

Rozkład pożycia uprawnia małżonków zarówno do skorzystania z rozwodu, jak i z separacji. Jednak w przypadku rozwodu musi być on trwały i zupełny, w przypadku separacji zaś tylko zupełny. Zawsze, jeśli chodzi o rozwody – prawnik zajmujący się takimi tematami doskonale zdaje sobie z tego sprawę – najpierw bada się właśnie rozpad pożycia małżeńskiego. Czym więc on jest? Najczęściej wskazuje się, że z rozpadem pożycia mamy do czynienia wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił rozpad wszelkich więzi – a przede wszystkim uczuciowych, ekonomicznych i gospodarczych.

Z tego względu wszystkie rozwody – prawnik specjalizujący się w takich zagadnieniach doskonale zdaje sobie z tego sprawę – zawsze dotyczą badania tego, czy małżonków coś jeszcze ze sobą łączy. Jeżeli nie, mają oni otwartą drogę do rozwodu, bądź – według swojego uznania – do separacji. Oczywiście w zależności od tego, czy rozpad pożycia małżeńskiego jest trwały i zupełny – czyli nieodwracalny – czy tylko trwały, a więc stwarzający szanse na odbudowę więzi pomiędzy małżonkami. W praktyce jest to bardzo istotna różnica.

Czy zawsze trzeba iść do sądu?

Każde z tych rozwiązań niesie ze sobą właściwie takie same skutki, przede wszystkim w sferze ustania wzajemnych praw i obowiązków małżeńskich. Z jednym wyjątkiem. Po orzeczeniu separacji nie można zawrzeć nowego małżeństwa. Po rozwodzie zaś już tak. Dlatego niektórzy – nie bez racji – określają separację mianem „rozwodu na próbę”, służącego przekonaniu się, czy istnieją jeszcze szanse na uratowanie związku. Niekiedy małżonkowie pozostający w separacji prawnej podejmują np. terapie, a zamieszkiwanie osobno pozwala spojrzeć im na ich problemy z dystansem, niezbędnym do ich rozwiązania. Często więc o separację małżonkowie ubiegają się właśnie po to, aby uratować swoją relację.

Separację – tak samo, jak i rozwód – orzeka sąd. Zainicjowanie sprawy zmierzającej do wydania wyroku rozwodowego bądź dotyczącego separacji wymaga złożenia przez małżonka pozwu. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli jeden z małżonków zażąda separacji, natomiast drugi rozwodu – i będą spełnione wszystkie warunki do rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód – sąd orzeknie rozwód. Stąd dobrym rozwiązaniem jest ustalenie tych kwestii przed zainicjowaniem sprawy. Dobrym pomysłem może okazać się poszukanie wsparcia, jakie daje wykształcony i doświadczony prawnik Rozwody bez jego pomocy bywają niezwykle trudne, zwłaszcza gdy druga ze stron ma swojego adwokata.