Rozdzielność majątkowa

rozdzielnosc

Wstępując w związek małżeński małżonkowie tworzą wspólnotę majątkową. Oznacza to, że wszystkie uzyskane przez nich dochody oraz majątek, jaki uzyskają jest wspólny. Aby małżonkowie po ślubie nie tworzyli wspólnoty majątkowej, niezbędne jest przygotowanie intercyzy, która zagwarantuje rozdzielność majątkową.

Czym jest intercyza?

Intercyza to dokument, w którym zawierają się szczegóły umowy pomiędzy małżonkami, dotyczące podziału ich majątku. W przypadku zgody co do zapisów intercyzy wystarczy, by spisał ją notariusz Mikołów. Zazwyczaj intercyza spisywana jest jako umowa przedślubna, jednak w każdej chwili trwania małżeństwa można ją spisać, aby uzyskać rozdzielność majątkową.

Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa

Małżonkowie – jeżeli są zgodni – mogą w każdej chwili spisać intercyzę, gwarantującą rozdzielność ich dochodów. Rozwiązanie to stosowane jest często w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków ma firmę. Chroni to interesy drugiego współmałżonka, który nie musi odpowiadać swoim majątkiem w przypadku upadłości firmy. Jeżeli rozdzielności majątkowej domaga się tylko jeden z małżonków, na przykład w sytuacji, gdy współmałżonek nie zarabia bądź trwoni wspólny majątek, należy złożyć pozew do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania pozwanego. Rozdzielność majątkowa w takiej sytuacji chroni dochody współmałżonka, który je osiąga.

Zniesienie rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa nie oznacza, że małżonkowie nie mogą się wspierać w potrzebie oraz wspólnie łożyć na na prowadzone gospodarstwo domowe. Poza tym, że rozdzielność majątkową można rozpocząć w dowolnym momencie trwania małżeństwa, to także można znieść rozdzielność majątkową, rozszerzyć ją bądź też ograniczyć. W przypadku zniesienia rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa warto pamiętać o tym, że to co zostało uzyskane przez małżonków w czasie trwania rozdzielności, pozostaje ich prywatnym majątkiem. Wspólnota majątkowa zaczyna się zaś od momentu zniesienia rozdzielności majątkowej.