Rodzaje spoin spawalniczych

rodzaje-spoin-spawalniczych

Spoina spawalnicza, nazywana także spawem lub połączeniem spawanym, to miejsce połączenia materiałów w procesie spawania. Powstaje przez stopienie lub zestalenie metali i tworzyw sztucznych. Istnieje wiele rodzajów spoin spawalniczych, które różnią się między sobą licznymi parametrami, takimi jak kształt, wygląd zewnętrzny czy przekrój wewnętrzny. Przeczytaj poniższy artykuł i zapoznaj się z najważniejszymi z nich.

Spoiny czołowe i pachwinowe

Pierwszym rodzajem połączeń spawanych są spoiny czołowe. Powstają one między ścianką pierwszego elementu, która tworzy jego grubość, a drugim łączonym elementem. Wykorzystuje się je do łączenia stykowego blach, prętów czy rur. Przy doborze spoin czołowych należy uwzględnić grubość materiału i wymogi technologiczno-konstrukcyjne oraz właściwie przygotować spawane krawędzie. Ze względu na to należy się wyposażyć w odpowiednie akcesoria spawalnicze. Drugim rodzajem spawów są spoiny pachwinowe. Stosuje się je przy spawaniu blach dwiema metodami: zakładkową i nakładową, a także elementów ustawionych pod kątem. Wykonywane są w rowku powstałym w wyniku nieukosowania ścianek spawanych elementów. Spoiny pachwinowe mogą być równoboczne lub nierównoboczne, a ich lico – płaskie, wypukłe lub wklęsłe.

Spoiny grzbietowe i brzeżne

Dwa kolejne rodzaje spoin służą do łączenia cienkich blach. Na precyzyjne spawanie tego typu materiałów pozwala metoda TIG, czyli wolframową elektrodą nietopliwą. Duży wybór urządzeń umożliwiających pracę z wykorzystaniem tej techniki oferuje na przykład internetowy sklep spawalniczy Spawaj.eu. Pierwszym typem połączeń spawanych używanych do łączenia cienkich blach są spoiny grzbietowe. Na ich grubość składają się wysokość złącza oraz głębokość linii wtopienia. Drugim rodzajem tego typu spawów są spoiny brzeżne, które wykorzystuje się przy łączeniu blach o grubości do 2-3 mm. Przygotowuje się je do pracy przez podgięcie. Ten rodzaj spoin powstaje bez użycia spoiwa i zwykle na całej grubości blachy.

Spoiny otworowe i bezotworowe

Oprócz opisanych powyżej rodzajów połączeń spawanych wyróżnia się jeszcze dwa podstawowe typy spoin. Pierwszym z nich są spoiny otworowe, które powstają poprzez wypełnianie spoiwem okrągłego lub podłużnego otworu w jednej z łączonych blach. Drugim są spoiny bezotworowe, które dzieli się na punktowe i liniowe. Te pierwsze powstają, gdy w blasze nie ma otworu, ale podczas spawania jedna blacha zostaje przetopiona i wtopiona w drugą, która znajduje się pod nią; te drugie tworzone są poprzez nagromadzenie spoin punktowych. Co więcej, podstawowe rodzaje połączeń spawanych mogą być wykonywane w różnych wariantach – na przykład niektóre rodzaje spoin mogą być lewostronne lub prawostronne.