Reklamacja usługi spedycyjnej

Powierzając ładunek spedytorowi zlecający transport czyni to w najlepszej wierze i oczekuje, że ładunek dotrze w docelowe miejsce bez przeszkód i w oznaczonym terminie. Jednak bardzo często transport towarów to proces złożony. Warto poznać szczegóły.

Zlecając przesyłkę często nie wiem, że za jej dotarcie do miejsca docelowego odpowiada wiele osób, a często i firm. Podwykonawcami w tej branży są firmy transportowe, ale też agenci przyjmujący ładunki do spedycji na różnych warunkach, w różnych strefach czasowych i geograficznych. Zakładając nawet najlepszą wolę wszystkich pośredników, nadany ładunek może ulec zniszczeniu czy zagubieniu. Co w takiej sytuacji może zrobić zlecający transport ładunku?

Ograniczona odpowiedzialność spedytora

Obowiązki i odpowiedzialność spedytora za ładunek określa umowa, specyficzna dla tego rodzaju działalności oraz przepisy kodeksu cywilnego. Działalność spedytora zwykle podlega różnorodnym ubezpieczeniom, jednak polisa ubezpieczeniowa dla transportu dotyczy całej masy ładunku transportowanego w określonym czasie. Suma ubezpieczenia rozkłada się zatem na wszystkich zleceniodawców niezależnie od wielkości ładunku, chyba że indywidualna umowa ze zleceniodawcą nakłada obowiązek ubezpieczenia danego ładunku na spedytora.

W razie zniszczenia czy zagubienia ładunku spedytor odpowiada finansowo wyłącznie za ewidentne i wymierne błędy, zaniechania czy niedopełnienie obowiązków na nim spoczywających. Najczęstsze błędy do jakich dochodzi w trakcie wykonywania usługi transportu cargo z winy spedytora to:

  • nieprawidłowe zabezpieczenie powierzonej do transportu przesyłki
  • przewóz ładunku i innych warunkach niż to zostało ustalone
  • brak ubezpieczenia ładunku pomimo obowiązku spoczywającego na spedytorze
  • niewywiązanie się z zapisów umowy spedycyjnej

Reklamacja usługi spedycyjnej

Bez względu na to jakiego rodzaju jest to przesyłka i z jakiej odległości dotarła, by w razie niezgodności móc reklamować usługę spedycji, należy zawsze zacząć od sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki jeszcze w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona można ją nie przyjąć lub zastosować inny wariant: spisać protokół niezgodności podpisany przez kuriera. Będzie on podstawą do wdrożenia procedury reklamacyjnej.

Na zgłoszenie reklamacji do spedytora mamy 6 dni od momentu przyjęcia ładunku. Jednak najlepiej zrobić to natychmiast po zauważeniu szkody, może się bowiem zdarzyć, że spedytor/ubezpieczyciel będą chcieli dokonać własnych oględzin.

Proces reklamacji usługi spedycyjnej trwa dość długo, nawet kilka miesięcy. Czas wyjaśnienia sprawy zależy od wielu czynników: wartości przesyłki, okoliczności towarzyszących zniszczeniu czy zagubieniu, poszukiwania winnego.