Regulacja opieki nad dziećmi

Regulacja opieki nad dziećmi

Pytanie: Czy w trakcie rozwodu mogę wymóc na mężu częstsze widywanie się z synem oraz czy mam prawo wymóc na mężu deklarację, iż będzie zawozić dziecko do szkoły (nasze dziecko uczęszcza do szkoły w innej miejscowości niż zamieszkujemy) ?

Podczas procesu rozwodowego sąd może uregulować sposób sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Jest to swego rodzaju forma zabezpieczenia na czas trwania postępowania. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W przypadku, gdy toczy się sprawa o rozwód, do udzielenia zabezpieczenia konieczny jest wniosek strony.

Wniosek powinien spełniać wymagania pisma procesowego.We wniosku może Pani opisać sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Ma Pani prawo np. żądać, by do męża należało dowożenie dziecka do szkoły. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż sąd nie jest zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia zgodnie z postulatami strony zawartymi we wniosku. W powyższym przypadku sąd będzie musiał wziąć pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

Należy także zaznaczyć, że rodzic nie ma prawnych możliwości ku temu, by bezpośrednio (bez postanowienia sądu) doprowadzić do faktycznego sprawowania opieki przez drugiego z rodziców. Oczywiście oboje rodzice są zobowiązani do opieki nad dzieckiem, jednak gdy jedno z nich nie wywiązuje się z obowiązków w trakcie sprawy rozwodowej, drugie nie ma prawa stosować żadnych środków przymusu.

Photo credit: maessive via Foter.com / CC BY-ND