Przepisy i regulacje prawne dotyczące gazów medycznych

gazy medyczne
gazy medyczne

Szpital jako placówka ochrony zdrowia powinna być dostosowana do pełnienia usług przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Począwszy od konstrukcji budynku, sprawności wind, drzwi awaryjnych po podawane jedzenie na poprawnej instalacji gazów medycznych zgodnej z obowiązującymi przepisami skończywszy. To, czego najczęściej nie widać na pierwszy rzut oka, ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi poprawne funkcjonowanie szpitala.

Główne rodzaje gazów medycznych

Wśród gazów medycznych, które służą zarówno znieczulaniu, jak i terapii, można wyszczególnić kilka ich rodzajów:

  • Tlen medyczny – stosowany w trakcie zabiegów operacyjnych oraz rekonwalescencji jako część procesu resuscytacji, środek znieczulający lub źródło powietrza w czasie operacji, a także w leczeniu zaburzeń oddychania u noworodków oraz oparzeń dróg oddechowych.
  • Wziewny tlenek azotu – stosowany do silnego i trwałego rozszerzania naczyń płucnych.
  • Azot – niezbędny przy schładzaniu i przechowywaniu próbek krwi, osocza, tkanek, płynów ustrojowych oraz większych narządów.
  • Powietrze – wykorzystywane do wentylacji i aerozoloterapii lub jako gaz nośnikowy dla substancji narkotycznych, które stosuje się w znieczuleniu wziewnym.
  • Medyczny dwutlenek węgla – przydatny jako środek ochładzający lub gaz influksacyjny, a także do powiększania jam ciała w celu lepszej widoczności podczas zabiegu.

Co należy wiedzieć o instalacji gazów medycznych?

Aby używać gazów medycznych, należy w szpitalu zainstalować odpowiedni sprzęt oraz system rurociągowy, który powinien być zaprojektowany, wykonany i przetestowany zgodnie z wymaganiami normom PN-EN ISO 7396-1:2010 dla sprężonych gazów medycznych i próżni oraz PN-EN ISO 7396-2:2011 dla odciągów zużytych gazów anestetycznych. Narzucają również system kontroli na poszczególnych etapach prac, który jest niezbędny, ponieważ nawet drobny, niezauważony w porę błąd może stać się przyczyną groźnego wypadku. Komisja Europejska uwzględniła ten fakt po kilku wydarzeniach, które zakończyły się śmiercią pacjentów w szpitalach w Europie. Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, zatwierdzeniu ich i opublikowaniu jako norm, standardy bezpieczeństwa w szpitalach uległy znacznemu podwyższeniu.

Należy również zadbać o kompetentną załogę pracującą przy instalacji gazów medycznych, która musi mieć specjalistyczną wiedzę w montażu systemu rurociągowego podlegającego takim samym prawom jak każdy inny wyrób medyczny. Warto powierzyć instalację takiego systemu firmom specjalistycznym, dzięki czemu mamy pewność, że praca została wykonana przez profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty CE na wyrób medyczny jakim jest instalacja gazów medycznych  i wystawią odpowiednią deklarację zgodności – podkreśla specjalista z firmy INMED-Karczewscy zajmującej się produkcją urządzeń medycznych oraz instalacją systemów rurociągowych dla gazów medycznych.