Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Co warto wiedzieć?

Spółka cywilna nadal jest bardzo chętnie wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak w miarę, jak wzrasta świadomość prawna przedsiębiorców, zaczynają oni rozumieć, że nie zawsze jest to forma optymalna. Coraz więcej firm decyduje się na przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. . Dlaczego tak się dzieje?

Wady i zalety spółki z o.o.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem bez ograniczenia. Jest to o tyle niebezpieczne, że w przypadku kłopotów finansowych nie będzie możliwości ucieczki przed koniecznością spłaty zadłużenia z majątków osobistych wspólników.

Inaczej przedstawia się ta kwestia w spółce z o.o. Spółka kapitałowa, jako osoba prawna posiada podmiotowość prawną i występuje a rynku, jako odrębny podmiot. Co więcej, za jej zobowiązania nie odpowiadają wspólnicy. Co do zasady, w przypadku niewypłacalności spółki odpowiedzialność poniosą jedynie członkowie zarządu, którzy i tak mają możliwość zwolnienia się z odpowiedzialności

Spółka kapitałowa nie jest jednak pozbawiona wad. Zasadniczą różnicą pomiędzy spółką kapitałową, a spółką cywilną jest to, że spółka z o.o. musi płacić podwójny podatek – opodatkowana jest nie tylko sama spółka, ale także dywidenda wypłacana wspólnikom.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o – Jak mogę to zrobić?

Przepisy prawa oferują dwa tryby przekształcenia – pełny oraz uproszczony. Tryb pełny jest przeznaczony dla sytuacji, gdy nie każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki cywilnej. Z kolei tryb uproszczony – który jest zasadą – będzie odpowiedni tam, gdzie uprawniony do prowadzenia spraw jest każdy wspólnik. Tryb uproszczony przede wszystkim różni się od pełnego tym, że nie jest konieczne sporządzenie planu przekształcenia, a także zawiadamianie wspólników o zamiarze podjęcia stosownej uchwały. Biegły rewident bada jedynie pasywa i aktywa spółki.

Z uwagi na sukcesję uniwersalną spółka z. o. o. zachowuje dotychczasowy numer NIP, a także prawo do korzystania ze wszystkich udzielonych koncesji, licencji i pozwoleń.