Prolongata kredytu — czym jest?

Przy podpisywaniu umowy kredytowej nikt nie zakłada kłopotów przy spłacie. Jednak na przestrzeni lat mogą wydarzyć się sytuacje takie jak choroba czy utrata pracy, przez które comiesięczna spłata staje się ciężarem. Jak przetrwać trudny finansowo okres? Rozwiązaniem może być prolongata kredytu. Co należy wiedzieć o prolongacie kredytu i kiedy z niej skorzystać?

Nowe mieszkania w Olsztynie możesz sfinansować z wykorzystaniem kredytu hipotecznego i w razie konieczności prolongować kredyt. Jak to zrobić? Sprawdź.

Co to jest prolongata kredytu?

Podpisanie umowy kredytowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej warunków. Harmonogram spłat określa terminy i wysokość kolejnych rat kredytu. Prolongata oznacza wydłużenie terminu płatności, ważności umowy oraz odroczenie jej realizacji. Warto się nad taką opcją zastanowić, szczególnie przy spłacie kredytu hipotecznego. W praktyce oznacza to, że bank wyraża zgodę na zawieszenie spłaty całości rat, albo spłatę tylko ich części kapitałowej.

W tym drugim przypadku należy spłacać wyłącznie odsetki od odroczonych rat. Niestety, pomimo prolongaty, zobowiązania kredytowe nie znikną. W zależności od polityki kredytowej banku mogą one zostać podzielone i dodane do rat następujących po prolongacie. Innym sposobem jest dodanie brakujących rat do okresu spłaty kredytu, przez co wydłuża się czas jego trwania w porównaniu do pierwotnego harmonogramu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zgodę na prolongatę kredytu

Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego banku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody. Wszystko zależy od banku. Jednak dla uzyskania zgody, istotne jest, czy kredytobiorca regulował zaciągnięte zobowiązania terminowo. Dlatego warto złożyć wniosek o prolongatę w czasie, kiedy raty spłacane są jeszcze regularnie. Oczywiście, nie dotyczy to sytuacji losowych lub nagłych.

Ponadto, wniosek o prolongatę spłaty kredytu należy dobrze uzasadnić i w miarę możliwości poprzeć dodatkowymi zaświadczeniami lub pismami poświadczającymi prawdziwość twierdzeń zawartych we wniosku. Okolicznością znacznie utrudniającą uzyskanie zgody banku na prolongatę spłaty, jest pojawienie się nazwiska wnioskującego klienta w negatywnych wpisach BIK-u.

Wypełnienie i złożenie wniosku o prolongatę kredytu to pierwszy krok do wydłużenia terminu spłaty. Po otrzymaniu korzystnej decyzji banku, konieczne będzie uregulowanie opłaty administracyjnej i opłaty za sporządzenie aneksu. Dopiero po podpisaniu umowy możliwe będzie spłacanie kredytu zgodnie z nowym harmonogramem spłat.

Na jak długo można dokonać prolongaty?

Zazwyczaj banki nie wyznaczają sztywnych ram prolongaty kredytu. Warunki ustalane są indywidualnie w oparciu o aktualną politykę banku oraz możliwości finansowe kredytobiorcy. Wakacje kredytowe mogą trwać od jednego nawet do dwunastu miesięcy. Należy jednak pamiętać, że wydłużona spłata zobowiązania, generuje w praktyce większy koszt kredytu. Niekiedy zwiększa to całkowity koszt zobowiązania nawet o kilkaset złotych. Banki w taki sposób, chcą sobie wyrównać i zrekompensować zmianę w dotychczasowej umowie kredytowej.