Problemy z alimentami

Problemy z alimentami

Pytanie: Mój były mąż, który zobowiązany jest do płacenia alimentów nie jest nigdzie zameldowany. Ze stałego miejsca pobytu został wymeldowany “z urzędu” natomiast w miejscu, które podaje jako miejsce pobytu ( adres do korespondencji) nie posiada. Ustalenie faktycznego miejsca pobytu jest mi potrzebne do działań komorniczych. Wiem również, iż mąż pracuje “na czarno” w Gdańsku. Jaki wniosek mogę złożyć do sądu?

Przepisy prawa w zasadzie nie określają procedur ustalenia faktycznego miejsca pobytu osoby, która nie jest nigdzie zameldowana. Bardziej należy to do obowiązków detektywa. Jeżeli pracuje w Gdańsku, to być może też tam mieszka. Z prawnego punktu widzenia można jedynie zaproponować powiadomienie wydziału meldunkowego w tym mieście o nie dochowaniu obowiązku; jeśli jednak nie wie Pani, w jakim lokalu mąż zamieszkuje, może to nie odnieść żadnych skutków. Być może poszukiwaniem męża mogłaby zająć się policja, gdy w grę wchodziłoby przestępstwo niealimentacji. Można też wskazać, że nie dochowanie obowiązku meldunkowego jest wykroczeniem i można o nim donieść policji. Musi jednak zostać stwierdzone, gdzie mąż faktycznie mieszka oraz, że nie jest tam zameldowany. Może Pani również zwrócić się o podanie miejsca zameldowania do Centralnego Biura Adresowego, być może mąż zameldował się w zupełnie innej miejscowości, o czym Pani nie wie.

Jeśli mąż podaje adres miejsca pobytu można złożyć wniosek do komornika, wskazując ten adres jako adres zamieszkania. Natomiast, wykazanie, że zobowiązany pracuje na czarno, może nastąpić za pomocą wszelkich środków dowodowych, w szczególności zeznaniami świadków lub informacjami PIP o przeprowadzonej w tym zakresie kontroli w zakładzie pracy.