Prawo pracy – najważniejsze zmiany 2019/2020

W niniejszym artykule przedstawiamy dokładną definicję prawa pracy oraz opisujemy najważniejsze zmiany, które zajdą w nim na przełomie roku 2019 i 2020. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Prawo pracy – definicja

Prawo pracy to gałąź prawa, która obejmuje szereg regulacji i norm dotyczących stosunku pracy między pracownikiem oraz pracodawcą. Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej świadczonej na rzecz drugiego podmiotu. Praca tu musi być świadczona w sposób dobrowolny oraz osobiście. Za jej wykonanie przysługuje pracownikowi odpowiednie wynagrodzenie oraz inne świadczenia, które wynikają z danej umowy.

Najważniejsze zmiany w prawie pracy 2019/2020

Pierwsze zmiany w prawie pracy weszły w życie już 7 września 2019 roku. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim dyskryminacji oraz równego traktowania. Ponadto, wprowadzono też szereg istotnych zmian dotyczących zasad wydawania świadectw pracy. Poniżej opisujemy szczegóły.

Dyskryminacja będzie ostrzej karana

7 września 2019 roku weszły w życie znowelizowane przepisy, które dotyczą dyskryminacji oraz równego traktowania oraz szczególnych uprawnień pracowników. Na mocy nowych przepisów wprowadzono otwarty katalog przesłanek, które uzasadniają dyskryminację. Dzięki temu każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników w zakładzie pracy będzie skutkowało uznaniem go za dyskryminację. Oprócz tego, każdy pracownik, którego dotknął mobbing, ale nie rozwiązał swojej umowy o pracę, będzie mógł zażądać od pracodawcy wypłacenia mu odszkodowania. Wysokość tego odszkodowania będzie nie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Często zdarza się, że pracodawcy ociągają się z wysłaniem swoim byłym pracownikom świadectw pracy. Od tej pory słono za to zapłacą, bo od 1 tys. do nawet 30 tys. złotych. Wydłużeniu ulegną z kolei terminy, w których pracownik będzie mógł złożyć wniosek o prostowanie świadectwa – z 7 do 14 dni.

Prawo pracy Wrocław

Jeśli chodzi o prawo pracy Wrocław jest miastem, w którym działa duża liczba specjalistów w tej dziedzinie. Znalezienie doświadczonego prawnika nie będzie problemem.