Prawo do nieruchomości po rozwodzie

Prawo do nieruchomości po rozwodzie

Pytanie: Sytuacja jest następująca, mąż ma zamiar wnieść sprawę o rozwód. Od ślubu mieszkaliśmy w domu który należał do rodziców męża, jednak ostatnie z jego rodziców zmarło rok temu. Mąż być może celowo być może nie, ale nie wyregulowywał żadnych spraw spadkowych. Mąż na pewno jest jedynym spadkobiercom po rodzicach. Czy po rozwodzie dzieci oraz ja, będziemy mieć prawo do domu?

Naturalnie do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego o ile mąż go złoży przysługuje pani tytuł prawny do korzystania z domu męża. Mąż jak najbardziej odziedziczył dom, który zgodnie z art. 33 pkt 2 k.r.i.o. wchodzi on do jego majątku osobistego. Jednak tylko on jest właścicielem domu i jedynie on będzie miał prawo do niego gdyż jest to jego majątek osobisty.

Mąż co prawda może teoretycznie domagać się opuszczenia przez panią oraz dzieci (o ile to nie ona dostanie opiekę nad nimi) domu, jednak nie jest to takie proste jak może się wydawać. Po pierwsze musiałaby pani posiadać swoją nieruchomość gdzie może się pani z dziećmi lub sama przenieść. Po drugie jeżeli będzie miała pani opiekę nad dziećmi to eksmisja was z domu męża będzie wiązała się ze zwiększeniem kosztów alimentów jakie będzie musiał płacić na dzieci. Inną sprawą jest fakt, iż sąd może uznać, że zarówno sam rozwód jak i eksmisja mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli dostanie pani prawo do opieki na dziećmi wówczas sąd, wydając wyrok nakazujący eksmisję Pani i dzieci, wstrzyma ją do czasu zapewnienia przez gminą lokalu socjalnego. Realia są jednak takie, iż lokalów gminy prawie w cale nie posiadają i eksmisja jest nie możliwa.

Photo credit: srqpix via Foter.com / CC BY