Prawnik a rozwód. Czy dzięki prawnikowi łatwiej przejść przez rozwód?

Rozwód to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu. Na skali stresu stworzonej przez Homlesa i Rahe’a, rozwód zajął drugie miejsce! Jak powszechnie wiadomo, stres wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie. W jaki sposób zmniejszyć stres związany z rozwodem?

Rozwód – jak się do niego przygotować?

Rozwody coraz częściej stają się sposobem na rozwiązanie konfliktów w małżeństwie. Żyjemy w coraz bardziej wymagających warunkach społeczno-ekonomicznych. Z jednej strony, wciąż postuluje się o stałość małżeństwa, z drugiej strony bombardowani jesteśmy przekazami mówiącymi o tym by bardziej mieć niż być. Najczęstszą przyczyną rozwodów wskazywanych przez respondentów ostatnich badań GUS, jest niezgodność charakterów. W sytuacji, w której nie zamierzamy ratować małżeństwa, jedynym rozwiązaniem staje się rozwód.

Jak się do niego przygotować? Warto zaczerpnąć wiedzy, jakie są rodzaje rozwodów. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia osoby, która nigdy nie spotkała się z tym tematem. W polskim prawie obowiązują dwa rodzaje rozwodów: z orzeczeniem o winie i bez orzeczenia o winie. Najczęściej mamy do czynienia z rozwodem bez orzeczenia o winie. Wówczas musi się to odbyć na zgodny wniosek obu stron. Jest to najszybszy i najmniej stresujący rodzaj rozwodu. W przypadku jednak, gdy w grę wchodzi podział majątku, przydzielenie opieki na dziećmi, zdrada małżeńska, zazwyczaj sprawy o wiele bardziej się komplikują.

Rozwód w rozumieniu prawnym

Rozwód w rozumieniu prawnym, może zostać orzeczony przez sąd, tylko w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Musi się to odbyć, co do zasady, w następujących sferach życia małżeńskiego:

– duchowej,

– fizycznej,

– gospodarczej.

Istotny jest fakt, że ów rozkład pożycia małżeńskiego nie może być jednorazowym zdarzeniem, a musi trwać przez dłuższy czas.

Co do trwałości rozkładu pożycia, prawnie oznacza to, że nie nastąpi powrót małżonków do wszystkich trzech wyżej wymienionych więzi. Przy czym prawnie nie ma określonego czasu, w jakim to można uznać, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rozwód bez orzeczenia o winie, dotyczy zazwyczaj małżonków nieposiadających dzieci, znajdujących się w nieskomplikowanej sytuacji ekonomicznej. Jest to jeden z najczęściej przeprowadzanych rozwodów. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obie strony zgodnie muszą złożyć taki wniosek. Sprawa rozwodowa jest krótka i nierzadko kończy się już na pierwszej rozprawie!

Kiedy potrzebny jest prawnik – rozwód z orzeczeniem o winie

Prawnik a rozwód – to częsta zagwozdka osób, które przygotowują się do procesu rozwodowego. Prawnik kojarzy nam się w pierwszej kolejności z wysoki kosztami. Zapominamy jednak o własnych kosztach, które ponosimy w przypadku nieraz długich i skomplikowanych rozpraw rozwodowych. Jeśli znajdujemy się w sytuacji, w której czeka nas proces rozwodowy z orzekaniem o winie, nieocenionym pomocnikiem, będzie właśnie prawnik. Rozwody przeprowadzane przy udziale adwokatów specjalizujących się w sprawach rozwodowych, są o wiele szybsze i o wiele mniej stresujące. Nie warto więc tracić własnego zdrowia i czasu, jeśli z pomocą może przyjść nam doświadczony prawnik.