Poprawna kwota netto na fakturze. Czy chcesz uniknąć kłopotów?

Poprawna kwota netto na fakturze. Czy chcesz uniknąć kłopotów? 

Wartość netto to kategoria znana przede wszystkim przedsiębiorcom i księgowym. Obowiązek jej wyliczania należy do sprzedawców i osób wystawiających faktury. Dla konsumenta znaczenie ma przede wszystkim cena końcowa, obejmująca wszystkie koszty towaru. Przedsiębiorcy mogą odliczać VAT od zakupów, dlatego powinni zwracać szczególną uwagę na prawidłowość obliczania ceny netto.

W jakich przypadkach będzie potrzebna wartość kwoty netto?

Znajomość kwoty netto to domena firm, które muszą rozliczać się z urzędem skarbowym. Jest to wiedza potrzebna w różnych formach prowadzania działalności gospodarczej:

 • przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych,
 • przy podatku liniowym,
 • na ryczałcie.

Jedynym kryterium, które decyduje o obowiązku rozliczania VAT-u jest uczestnictwo przedsiębiorcy w rejestrze podatników VAT. Do rozliczania się z urzędem skarbowym służy deklaracja VAT-7.

Czym tak naprawdę jest kwota netto?

Stanowi składową pełnej ceny produktu, który można kupić w sklepie. Jest to różnica między ceną brutto a należnym podatkiem VAT. O ile podawanie ceny netto konsumentom uchodzi za nieuczciwą praktykę handlową, to w przypadku firm jest inaczej. Cena netto służy przedsiębiorcom do rozliczania się między sobą, ponieważ jest to sporym ułatwieniem w rozliczaniu się z podatku VAT. Wynika to z faktu, że nawet kupując towar u kontrahenta przedsiębiorca płaci pełną cenę – czyli brutto. Jednocześnie kosztem uzyskania przychodu będzie cena netto.

Prawidłowe liczenie kwoty netto

Pomimo, że poprawne fakturowanie w programie księgowym jest automatyczne, to warto samemu umieć obliczyć wartość kwoty netto. Jest to szczególnie ważne w przypadku kalkulacji kosztów. Przedsiębiorcy często chcą wiedzieć, czy po odliczeniu ZUS-u i podatków dostaną kwotę, która jest im niezbędna do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Kwotę netto wylicza się wykorzystując metodę “od stu” – polega to na podzieleniu kwoty brutto przez 1, do której dodano wartość podatku w formie dziesiętnej. Przykład:

 • kwota brutto = 123 zł,
 • stawka VAT = 23%,

dzielnik = 1 + 1 * 23% = 1 + 0,23 = 1,23;

kwota netto = 123/1,23 = 100 zł

Ponieważ w Polsce obowiązują trzy stawki podatku VAT na produkty i usługi, to można przyjąć, że obliczanie kwoty netto będzie wymagało użycia jednej z trzech poniższych wartości:

 • 1,23 dla stawki 23%,
 • 1,05 dla stawki 5%,
 • 1,08 dla stawki 8%.

Całą operację można odwrócić – pomnożenie ceny netto przez którąś z powyższych liczb da kwotę brutto. W powyższym przykładzie będzie to:

 • kwota netto = 100 zł,
 • stawka VAT = 23%,
 • mnożnik = 1,23;

kwota brutto = 100 * 1,23 = 123 zł

Jest to tym ważniejsze, że niektóre firmy podają swoje ceny konsumentom tylko w wartościach netto – ukrywając koszty całkowite. Znajomość szybkiego określania zarówno wartości netto, jak i brutto pomaga szybko zorientować się w sytuacji.