Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Pytanie: W pozwie o rozwód bez orzekania winy, mąż zrzekł się wszelkich roszczeń finansowych. Czy w trakcie trwania procesu może zmienić swoje stanowisko i zażądać podziału pieniędzy na moim koncie osobistym (mąż zna stan konta). W jaki sposób mogłabym się zabezpieczyć przed konsekwencjami zmiany stanowiska męża?

Mąż może zmienić wytoczone powództwo poprzez żądanie podziału pieniędzy, jeśli środki zgromadzone na Pani koncie wchodziły do Państwa majątku wspólnego. Może to uczynić w ciągu całego postępowania przed sądem pierwszej instancji. Niestety, nie ma możliwości aby Pani uchroniła się przed zmianą powództwa. Jednakże wniosek jednego z małżonków o podział majątku wspólnego w trakcie rozwodu może być rozpatrzony, jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Mogłaby Pani więc udowadniać, że zwłoka taka powstanie. Mógłby Pani jeszcze ewentualnie negować pochodzenie środków na Pani koncie z majątku wspólnego, podlegającego podziałowi.

Photo credit: Alienate via Foter.com / CC BY-SA