Podział majątku a wspólny kredyt

Podział majątku a wspólny kredyt

Pytanie: Witam, jestem w trakcie rozwodu, jednak o podział majątku chcę wystąpić w odrębnej sprawie. Oboje z mężem jesteśmy właścicielami mieszkania, na które wzięliśmy wspólny kredyt. Moje pytanie brzmi, jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie w sytuacji, gdy wspólne mieszkanie jest w całości w kredycie tzn. obciążone hipoteką i doszło dopiero do spłaty kilku rat kredytu? Czy sąd dokona podziału i mieszkania i kredytu?

Jeżeli podział majątku ma się toczyć w odrębnym postępowaniu, z wnioskiem należy zaczekać do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego (chyba, że wspólność majątkowa ustała lub ustanie przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego). Bowiem mieszkanie, które weszło do majątku wspólnego, będzie przedmiotem podziału. Podział majątku wspólnego obejmuje jedynie aktywa. Sąd zasadniczo nie dokonuje podziału długów w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków. Z pewnością nie dokonuje go w sposób skuteczny dla wierzyciela, np. banku. Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 5 grudnia 1978 r., długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Przerzucenie długu na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli. Naszym zdaniem jednak byli małżonkowie w trakcie tego postępowania mogą zawrzeć ugodę, z której będzie wynikało, które z nich obowiązane jest do spłaty kredytu. Także i taka ugoda nie będzie skuteczna wobec banku i wierzyciel ten nadal będzie mógł dochodzić swoich roszczeń w stosunku do obojga byłych małżonków. Można jednak postarać się uzyskanie zgody banku na przejęcie długu przez jedną z tych osób.