Podstawy PIT-38

W związku z zakończeniem roku nadszedł okres rozliczeń podatkowych. Jeżeli inwestowałeś i czerpałeś z tego dochody pamiętaj, że poza standardowym rozliczeniem PIT przed Tobą również wypełnienie PIT38, któremu poświęciły ten artykuł.

PIT38 najczęściej wypełniają osoby, które osiągnęły przychód z kapitałów pieniężnych, papierów wartościowych, czyli na przykład z giełdy. Warto pamiętać, iż biura maklerskie nie potrącają zaliczki na podatek, bowiem w trakcie roku nie ma możliwości określenia, czy dany rok przyniesie zysk, czy tez stratę. Dziś zarabiasz, a jutro tracisz – to podstawowe ryzyko inwestycji giełdowych.

PIT-38 wykorzystujemy również by rozliczyć przychody uzyskane z udziałów w spółkach lub spółdzielni. PIT należy rozliczyć w urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia.

W jaki sposób wypełnić PIT-38?

Dokument, który musimy wypełnić jest podzielony na kilka części, od A do G.

Część A, najmniej kłopotliwa, zawiera informacje o miejscu składania zeznania oraz celu złożenia. Osoby mieszkające na terenie Polski, tak zwani rezydenci podatkowi, składają zeznanie w miejscu zamieszkania na dzień 31 grudnia. Rezydenci zagraniczni muszą złożyć swoje zeznanie w urzędzie przeznaczonym dla osób zagranicznych.

Część B to wszelkie podstawowe informacje dotyczące podatnika. Podstawową kwestią jest odpowiednie wypełnienie danych osobowych i identyfikujących podatnika, które podobnie wypełniamy przy wszystkich zeznaniach podatkowych.

Część C jest przeznaczona jest do wymienienia naszych przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Wpisujemy uzyskany dochód w poprzednim roku podatkowym lub też, jeśli występuje, poniesioną stratę na podstawie PIT-8C. Warto pamiętać, że opodatkowaniu nie podlegają akcje nabyte na giełdzie papierów wartościowych przed 2004 rokiem.

W części D obliczamy nasz podatek. W PIT-38 podstawowa stawka podatku to 19% niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu i zysku. Umieszczamy ją w polu 30 zeznania.

Część E to obliczanie kwoty podatku, który musimy zapłacić. Pole 34 to miejsce na zryczałtowany podatek. Kwota z pozycji 37 to finalna wartość do zapłaty. Należy uiścić wpłatę do ostatecznego dnia składania zeznania za dany rok podatkowy, czyli do 30 kwietnia

Część F jest przeznaczona dla osób nie mieszkających na terenie Polski, podlegającym opodatkowaniu tylko z dochodów uzyskanych w Polsce.

Część G wypełnia każdy rezydent zagraniczny, który uzyskał dochód.
Sekcje H oraz I zawierają informację o miejscu, do którego przekażemy nasz 1%.

Wypełnienie formularza PIT 2019 nie jest zatem trudną sprawą, jeśli wiemy dokładnie, co wpisać. Nie powinno to zająć nazbyt wiele czasu.