Podatek CIT – standardy i średnie podatników

Podatek CIT  – standardy i średnie podatnikówWielu podatników w trakcie wypełniania deklaracji CIT-8, zastanawia się czy zeznanie jest wypełnione prawidłowo oraz czy wskazywane wyniki nie odbiegają od normy. Ciężko jednak określić, jaka jest ta „norma”, skoro tegorocznie każda sytuacja podatnika jest indywidualna. Dobrą wskazówką mogą być jednak opracowania, przygotowywane przez Ministerstwo Finansów – w tej konkretnej sytuacji informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Jak kształtowały się CIT-8 za poprzedni rok podatkowy (czyli za 2018 rok)? Sprawdź gdzie plasuje się twoje przedsiębiorstwo.

Dane ogólne z zeznań CIT – czy inni podatnicy płacą podatki?

Pierwszym kryterium, które warto wziąć pod uwagę przy ocenie swojego CIT-8 jest informacja, że podatników przygotowujących zeznania o podatkowe, na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), jest bardzo dużo. W 2018 roku było to aż 507 006 podatników, których deklaracja przekroczyła kwotę 0 zł oraz nie byli oni uprawnieni do złożenia deklaracji w innym terminie. W ramach tej grupy, aż 206 432 podatników, wskazało należny podatek. Jest to duża kwota, jednak nadal wskazuje, że wielu podatników nie wskazało podatku. Według obliczeń ministerstwa, stawka nominalna podatku w 2018 roku wynosiła co prawda 15% i 10%, jednak faktyczne obciążenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w stawce efektywnej wyniosło 17,1%. Co stanowi wynik podobny do roku poprzedniego (2017) , jednak niższy niż w latach 2014-2016.

cit 8 2020

Ogólne kwotowe standardy dla CIT

Według danych z zeznań (w tym CIT-8 2020), przychód podatników wynosił w 2018 roku aż 5 813 477 767 tys. zł, zaś koszt 5 440 828 820 tys. zł, dochód na poziomie 437 577 072 tys. zł, natomiast strata 43 171 133 tys. zł. Saldo rozliczeń wspólne, wskazało kwotę do zapłaty 10 650 885 tys. zł, z czego przy pomniejszeniu o nadpłaty podatku – wyniosło 5 722 866 tys. zł. Te dane ogólne – razem z kolejnymi pozycjami, to jednak duże liczby dotyczące wszystkich podatników CIT łącznie.

Przeciętny podatnik CIT – średnie przychody, koszty i inne

Bardziej czytelne mogą być informacje dotyczące tego „średniego podatnika”. Generalnie, przeciętny przychód podatnicy wykazywali na poziomie 12 068 tys. zł, gdzie z zysków kapitałowych przychód ten wynosił 15 379 tys. zł, natomiast z innych źródeł przychodów – 11 557 tys. zł

Przeciętne wskazywane przez podatników koszty uzyskania przychodów, kształtowały się natomiast na poziomie 10 972 tys. zł, gdzie przy zyskach kapitałowych przeciętne koszty uzyskania przychodów wynosiły w 2018 roku 15 364 tys. zł, a dla innych źródeł przychodów 10 542 tys. zł.

Przeciętny dochód wyniósł więc tylko 1 311 tys. zł, gdzie ponownie był wyższy dla dochodów z zysków kapitałowych i wynosił 2 763 tys. zł, natomiast dla dochodów z innych źródeł 1 154 tys. zł.

Przeciętna strata ukształtowała się na poziomie 258 tys. zł.

Czy inni podatnicy korzystają z ulg i odliczeń?

Podatnicy korzystali z odliczeń od dochodu z lat ubiegłych (było to 48 381 podatników), na kwotę przeciętnego odliczenia 428 tys. zł. Z pozostałych odliczeń skorzystało 6 435 podatników, na przeciętną kwotę 85 tys. zł. Większość z nich z tytułu darowizn – aż 6 146 podatników. W zakresie odliczeń od podstawy opodatkowania, przeciętnie podatnicy korzystali z odliczenia w kwocie 1 664 tys. zł, zaś liczba podatników, którzy skorzystali z takiego rozwiązania wyniosła 1 014. Większość z nich związana była z działalnością badawczo – rozwojową. Z odliczeń od podatku skorzystało tylko 475 podatników.