Osoba upośledzona umysłowo z kuratelą opieki

Osoba upośledzona umysłowo z kuratelą opieki

Pytanie: Witam, sprawa dotyczy mojej siostry i jej syna. Syn siostry ma upośledzenie umysłowe, siostra obawia się, że dyrektor szkoły specjalnej chłopca tak jak raz jej już zapowiedział naśle na nią kuratora. Ale kuratora z tego co kojarzę można nasłać na rodzinę w przypadku, gdy jest ona patologiczna a młodociany ma konflikty z prawem. Kurator wtedy jest przydzielany w celu nadzoru właściwej opieki matki nad dzieckiem. Czy możliwa jest taka opieka kuratora nad osobą która jest upośledzona umysłowo (także fizycznie w niewielkim stopniu)?

Artykuł 178 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych. Sprawa jest przedmiotowa, a w takiej sprawie przepisy istotnie nie przewidują możliwości powołania kuratora, ponieważ konkretny przepis nie zawiera podstawy prawnej do tego.

Ogólnie w sprawach przedmiotowych dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych można powołać kuratora, natomiast dla osób ubezwłasnowolnionych zupełnie powołuje się opiekuna. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, iż nad prawidłowością sprawowania opieki nadzór sprawuje sąd rodzinny i to on decyduje o sposobie opieki lub kurateli.