Orzeczenie o alimentach i władzy rodzicielskiej

Orzeczenie o alimentach i władzy rodzicielskiej

Pytanie: Witam, ojciec złożył do sądu wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich matki dziecka z jednoczesnym ustaleniem zamieszkania dziecka z ojcem. Do chwili obecnej dziecko zamieszkiwało z matką, ojciec jedynie płacił na nie alimenty. Czy podczas posiedzenia sądu ojciec może złożyć wniosek o uchylenie alimentów i zasądzenie ich od matki dziecka?

Nie może ponieważ postępowanie dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej toczy się w zupełnie innym postępowaniu. Postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej toczy się na podstawie art. 579 i in. tj. w postępowaniu nieprocesowym, a alimenty rozpoznaje się w procesie. W obu przypadkach inny jest zakres rozpoznawanych spraw. Pani mąż musi złożyć wniosek o ograniczenie i osobny pozew o zmianę obowiązku alimentacyjnego.

Photo credit: Ed Yourdon via Foter.com / CC BY-NC-SA