Optymalizacja spółki pod kątem podatkowym

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa to specyficzna forma zarabiania na życie, a ich prowadzenie wymaga niezwykłej uwagi. Uwagi oraz pracy nad ciągłymi ulepszeniami, poprawą wydajności i zmniejszaniem ogólnych kosztów. Aby osiągnąć takie efekty niezbędna jest optymalizacja spółek, która pozwoli na płacenie mniejszych podatków oraz znacznie większą wydajność.

Na czym polega optymalizacja?

Przed rozpoczęciem optymalizacji spółki dobrze jest wiedzieć, czym dokładnie jest optymalizacja spółki. Wtedy można rozpocząć jej wdrażanie. Optymalizacja to nic innego, jak poszukiwanie nowych rozwiązać i wyznaczanie jak najlepszego rozwiązania dla lepszego działania firmy. Dodatkowo nie może być to nic przypadkowego, konieczne jest optymalizowanie pod kątem konkretnego kryterium. Przy firmach takimi kryteriami są zazwyczaj: wydajność, koszty, minimalizacja kosztów przy wzroście produkcji. Przy tym nie trzeba skupiać się tylko na jednym kryterium,, ponieważ bardzo popularne są optymalizacje jednokryterialne bądź wielokryterialne. Jak łatwo zgadnąć wiążą się one z ilością kryteriów, w związku z którymi następuje optymalizowanie. Jednokryterialna może odnosić się np. do kosztów, z kolei kilkukryterialna np. do zysków i zmniejszania kosztów uzyskania danego produktu.

Szczególnie popularna wśród spółek różnego rodzaju jest optymalizacja podatkowa. Popularność wynika z faktu, że w niektórych przypadkach firmy są zmuszone płacić podwójny, obciążający podatek.

Czy optymalizacja jest legalna?

Wielu przedsiębiorców z chęcią skorzystałoby z optymalizacji swojej spółki, jednak nie jest przekonanych czy to działanie legalne. Należy podkreślić, że tak, jest to działanie legalne, chociaż niektórzy postrzegają je jako łamanie prawa. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że nie jest to prawda, gdyż żadne zapisy prawne obowiązujące w Polsce nie zabraniają właścicielom firm działania na rzecz poprawy swoich wyników i sytuacji. Zwłaszcza jeśli zmiany te idą w parze z dostępnymi rozwiązaniami gospodarczymi. Warto tu przypomnieć, że obowiązująca od tego roku Konstytucja dla Biznesu zaznacza, że jeżeli coś nie jest prawnie zabronione, wówczas jest legalne.

Wielu ekspertów zaleca jednak traktowanie optymalizacji spółki z ostrożnością, zaznaczając że rozważne jej prowadzenie korzystnie wpływa na stan finansowy firmy. Udaje się to jednak i działa poprawnie tylko, kiedy są racjonalne przesłanki do jej wykonania i nie będzie ona uznawana za agresywny plan unikania zobowiązań podatkowych.

Podatkowa optymalizacja spółki

Korzystne wykonanie optymalizacji spółki należy zacząć od spojrzenia na swoją działalność gospodarczą już działającą albo przyszłą. Jest to niezbędne, ponieważ od 2014 roku spółki akcyjne, kapitałowe oraz spółki komandytowo-akcyjne są opodatkowane podwójnie. Nie trzeba długo się zastanawiać, aby wiedzieć, że podwójny podatek to obciążenie dla finansów firmy.

Pierwszy podatek wynosi 19% i jest to podatek na poziomie spółki, natomiast drugie 19% jest naliczane w związku z dywidendami na rzecz wspólników spółki. Daje to razem 38% podatku do zapłacenia, a to nie jest mała suma, niezależnie od tego, jakie dochody przynosi działalność gospodarcza. W takiej sytuacji dziwić może, że spółki opodatkowane w taki sposób są tak często wybierane. Jest na to proste wyjaśnienie. Decydując się na nie większość przedsiębiorców ma wrażenie, że zabezpiecza ewentualne zobowiązania spółki osobistym majątkiem wspólników. Jednak nie jest to prawda. Gdy w grę wchodzą sprawy podatkowe, odpowiedzialność spółki, w tym wspólników i zarządu związana jest z odpowiedzialnością swoim majątkiem osobistym.

W związku z tym, żeby uniknąć podobnej sytuacji oraz podatku w wysokości 38% najlepiej zdecydować się na założenie bądź przekształcenie spółki w spółkę komandytowo-hybrydową. Komplementariuszem takiej spółki jest spółka z o.o. Ma to wiele zalet, gdyż sprawia, że podatek zachowany jest na poziomie 19%. Podatek ten płacą wspólnicy spółki. Przy czym zarząd komplemenrariusza nie ma odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania podatkowe dotyczące spółki komandytowo-hybrydowej. Obie rzeczy są dużą różnicą w porównaniu np. ze spółkami akcyjnymi.

Optymalizacja z rozwagą

Podczas przeprowadzania optymalizacji podatkowej dobrze jest zachować zdrowy rozsądek. Przepisy pozwalają na kilka sposobów uniknięcia wysokich podatków, lecz zawsze trzeba mieścić się w granicach prawa. Oznacza to, że optymalizowanie spółki musi być sprawdzone i przemyślane, aby nie doszło do podejrzenia naruszenia przepisów albo chęci unikania płacenia podatków.

Artykuł powstał przy współpracy z FabrykaKreatywna.com