Kiedy nastąpi ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W niektórych sytuacjach jeden z rodziców małoletniego dziecka może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd może odrzucić wniosek jeśli uzna, że ograniczenie władzy rodzicielskiej byłoby dla dziecka krzywdzące.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym, zawieszenie władzy rodzicielskiej orzeka się w przypadku sytuacji, gdy jeden z rodziców czasowo jest niezdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem. Powody mogą być rożne – choroba, dłuższy wyjazd do pracy, zamknięcie w zakładzie karnym.

Photo credit: Fouquier ॐ via Foter.com / CC BY-NC