Odzież ochronna i robocza- przepisy kodeksu pracy i BHP

Odzież ochronna należy do środków ochrony indywidualnej, a te ustawa definiuje jako takie, które chronią przed co najmniej jednym czynnikiem zagrażającym w miejscu pracy (mogą to być różne czynniki- np. biologiczne, chemiczne, mechaniczne).

Ma ona również zastępować lub zakrywać odzież osobistą. Odzież taka jest oznaczona kategorią ochronną i powinna mieć atest.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia butów roboczych tam, gdzie występuje niebezpieczeństwo związane ze spadnięciem ciężkich przedmiotów na stopę lub tam, gdzie pracownik może się poślizgnąć.

Takiej odzieży nie należy mylić z odzieżą roboczą- ta służy do zabezpieczenia ubrania, jeżeli pracownik nie pracuje z substancjami niebezpiecznymi dla niego, ale z takimi, które mogą powodować niszczenie jego własnej odzieży. W przeciwieństwie do odzieży ochronnej odzież robocza nie musi mieć ani atestu, ani kategorii ochronnej.

Pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić ubrania pracownicze, jeżeli ubrania osobiste mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo jeżeli wymagają tego przepisy sanitarne, lub BHP. Przepisy kodeksu pracy nie wskazują na konkretne przypadki, w których odzież musi być zapewniona- ustala to sam pracodawca w regulaminie, ale kiedy praca wiąże się z obsługą urządzeń technicznych i maszyn oraz wtedy, kiedy podczas wykonywania prac, które powodują to, że odzież jest skażona lub intensywnie zabrudzona, zabronione jest korzystanie z odzieży własnej.

Jeżeli pracownik ma własne ubranie robocze, to pracodawca ma obowiązek co jakiś czas przeprowadzać kontrole, czy spełnia ono swoje zadanie.

Jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikowi odzieży pracowniczej, pracownik ma pełne prawo odmówić wykonywania pracy i nie może stanowić to przyczyny rozwiązania stosunku pracy, a kiedy odzież własna pracownika ulegnie zniszczeniu, to musi wypłacić jej ekwiwalent.

I w przypadku, gdy pracodawca zapewnia ubranie i w tym, że pracownik przychodzi ze swoim, to po stronie pracodawcy jest obowiązek dbania o jego stan, oczyszczania i odkażania, a jeżeli w miejscu pracy nie jest to możliwe, to pracownik wykonuje te czynności indywidualnie, a pracodawca wypłaca ekwiwalent.

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również ochronę oczu, uszu czy dróg oddechowych.

Szukając najlepszej jakości odzieży należy udać się do profesjonalistów. Pirat BHP – najlepsza odzież robocza.