Odszkodowanie za zgubiony lub uszkodzony bagaż.

Podróże samolotem stały się bardzo popularne. Codziennie coraz więcej osób korzysta z tego środka transportu. Niestety coraz bardziej zaludnione lotniska oznaczają większe prawdopodobieństwo zgubienia lub uszkodzenia przez linie lotnicze naszego bagażu. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Prawo do odszkodowania przysługuje na podstawie międzynarodowych ustaleń.

Według międzynarodowo ustalonych zasad, jeśli bagaż zaginie, zostanie uszkodzony lub dotrze z opóźnieniem, możemy się domagać maksymalnie 1000 SDR odszkodowania. SDR jest umowną jednostką monetarną, która w przeliczeniu na PLN stanowi około 5200 zł ( w zależności od aktualnego kursu). Reklamację powinniśmy złożyć w ciągu 7 dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu lub w ciągu 21 (od daty odbioru) w sytuacji gdy bagaż dotarł z opóźnieniem.

Gdzie i jak składamy reklamację?

Jeśli nasz bagaż został zagubiony lub zniszczony musimy udać się do biura zagubionego bagażu i wypełnić tam odpowiedni formularz. Pamiętajmy, aby zachować jego kopię. Będzie to podstawą do złożenia reklamacji. Konieczne jest też zachowanie biletu lotniczego i kwitu bagażowego. Jeśli bagaż jest uszkodzony należy sprawdzić, czy w środku nic nie zginęło. Jeśli nasz bagaż nie dotarł na docelowe lotnisko, zostanie on dostarczony pod wskazany przez nas adres, gdy tylko się odnajdzie. Bagaż zostanie wydany na podstawie kopii formularza. W przypadku, gdy bagaż się całkowicie zagubi, co się zdarza raczej rzadko, zostaniemy poinstruowani jak należy postępować dalej.

Jak wyżej wspomniano maksymalna kwota odszkodowania jaką możemy otrzymać za zgubiony bagaż to ok. 5200 zł. Jednak tylko, jeśli będziemy posiadać paragony, które udowodnią wartość naszych rzeczy. Bez paragonów wysokość odszkodowania zostanie wyceniona według wagi zarejestrowanego bagażu, czyli 17 SRD za kg. Cenne rzeczy jak sprzęt elektroniczny czy biżuteria powinny być przewożone w bagażu podręcznym, ponieważ linie lotnicze są zwolnione z odpowiedzialności za cenne przedmioty. Tym samym podróżny nie może dochodzić odszkodowania za tego typu rzeczy od linii lotniczych.

Jak uniknąć problemów z bagażem?

Często pasażerowie swoim zachowaniem działają na własną niekorzyść. Należy unikać przyjazdów na lotnisko tuż przed odlotem, ponieważ chociaż my zdążymy na lot, nasz bagaż niekoniecznie. Jeśli lotnisko nie będzie mieć wystarczająco czasu na załadowanie bagażu, to bagaż może nie polecieć naszym rejsem i będzie musiał poczekać na kolejny. Jednak będzie on przetransportowany tylko i wyłącznie, jeśli w luku bagażowym będzie dla niego miejsce. Czasem samoloty są bardzo przeładowane, a pierwszeństwo mają bagaże należące do pasażerów danego rejsu. Tak samo unikajmy połączeń, gdzie jest mało czasu między przesiadkami. Przewoźnik może nie zdążyć przerzucić bagażu z samolotu do samolotu. Dodatkowo, pamiętajmy o niepozostawianiu naklejek z poprzednich lotów.

Podsumowanie.

Jeśli zdarzy się, że linie lotnicze (pochodzące z krajów UE) odmówią wypłaty odszkodowania za bagaż, należy skontaktować się z Europejskim Centrum Konsumenckim i tam zgłosić sprawę. Pamiętajmy też, że odszkodowanie należy nam się bez względu na to, czy odbyliśmy lot tanimi czy tradycyjnymi liniami.

Przeczytaj również Kiedy możemy otrzymać odszkodowanie za nieudane wakacje?