Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

odstapienie od umowy zawartej na odległość
odstapienie od umowy zawartej na odległość

Umowy zawarte na odległość są wygodne dla kupujących jak i sprzedających. Ci pierwsi oszczędzają czas, Ci drudzy pieniądze bowiem „wirtualna” obsługa jest tańsza niż prowadzenie sprzedaży stacjonarnej. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość daje konsumentom bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, jak z niego korzystać.

Kiedy mamy prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość?

Prawo do odstąpienia od umowy mamy zgodnie z przepisami, gdy sprzedaż następuje poza lokalem handlowym sprzedawcy. Przede wszystkim obejmuje to przypadki zakupów przez internet, ale nie tylko. Inne formy sprzedaży na odległość to zamawianie produktów lub usług przez telefon oraz wszelkie zakupy w oparciu o foldery reklamowe lub reklamę prasową, radiową oraz telewizyjną. Odstąpić od umowy możemy również w przypadku zakupów w domu, miejscu pracy, czy podczas spotkań prezentacyjnych. Wszystkie one maja formę aktywnej akwizycji poza lokalem handlowym sprzedawcy.

 

Przepisy obejmujące tematykę odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Polskie prawo w kilku aktach prawnych odnosi się do tematyki odstąpień od umowy i jest ono coraz to bardziej kompletne w tym zakresie. Ustawy traktujące tą tematykę to:

 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów z 2000 roku,
 • Ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 roku,
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 2002 roku,
 • Ustawa o prawach konsumenta z 2014 roku.

14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Czternastodniowy okres na odstąpienie od umowy to czas, który ustawodawca zagwarantował jako możliwość przeanalizowania zawartej umowy przez konsumenta. Jest to również czas na sprawdzenie towaru i ewentualną rezygnację z zakupu bez podania przyczyny.

Kluczowe jest właściwe rozumienie terminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oznacza ono fakt poinformowania sprzedawcy o naszym zamiarze, a nie okres na zwrot towaru. Ten ostatni może nastąpić w terminie kolejnych 14 dni. Poinformowanie sprzedawcy może mieć formę elektroniczną lub listowną. Przy tym ostatnim liczy się termin nadania listu, a nie odebrania go przez sprzedawcę.

Kiedy zegar zaczyna tykać

Czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość liczy się od momentu otrzymania towaru. Warto również podkreślić, że w przypadku, gdy towar jest dostarczany partiami, czas liczymy od momentu otrzymania ostatniej partii. Inaczej jest jednak w przypadku np. typowej prenumeraty prasowej. W tym przypadku termin liczymy od momentu otrzymania pierwszej przesyłki.

Kiedy możemy oczekiwać zwrotu pieniędzy?

Sprzedawca ma 14 dni na zwrot środków od chwili wysłania przez konsumenta odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Warto jednak zaznaczyć, iż może się on wstrzymać ze zwrotem środków do momentu otrzymania towaru z powrotem.

Jakie są koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Co do zasady sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pełnego kosztu zakupionego towaru. Obejmuje on również koszt przesłania towaru do kupującego jeżeli taki został poniesiony. Jeżeli sprzedawca realizuje wysyłkę z wykorzystaniem różnych taryf, np. innej dla przesyłki kurierskiej, a innej dla listu poleconego, to otrzymamy zwrot na podstawie najniższej taryfy. Jest to niezależne od tego, czy faktycznie korzystaliśmy z najtańszej, czy też najdroższej przesyłki. Sprzedawca może również potrącić ze zwrotu koszty opakowania oraz nadania paczki. Jedynym stałym kosztem nie podlegającym zwrotowi jest wydatek poniesiony na odesłanie towaru, który ponosi konsument.

Innym poniesionym przez konsumentów kosztem będzie utrata wartości towaru w związku z pogorszeniem się stanu zwracanej rzeczy. Nie można pod to podciągnąć jednak faktu samego rozpakowania towaru.

Kiedy nie możemy odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Niestety nie od każdej umowy możemy odstąpić. Lista wyjątków nie jest wcale krótka i warto się z nią zapoznać, by się srogo nie rozczarować. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie jest możliwe w przypadku:

 • towarów o krótkim terminie ważności
 • usług zamówionych do domu, np. naprawy pralki,
 • usług w pełni wykonanych za zgodą konsumenta w przypadku gdy zgoda została udzielona przed ich rozpoczęciem z jednoczesnym poinformowaniem o braku możliwości odstąpienia od umowy,
 • zakupu walut jako towaru, którego cena zmienia się na bieżąco,
 • towarów higienicznych oraz zdrowotnych, których opakowanie zostało naruszone,
 • zakupu prasy z pominięciem prenumeraty,
 • zakupem programów komputerowych i nagrań jeżeli zostały rozpakowane,
 • umów ubezpieczeniowych oraz finansowych obejmujących zakup papierów wartościowych lub udziałów,
 • zakupu nieruchomości lub prac budowlanych.