Ochrona przeciwpożarowa w pracy – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Ochrona w pracy to bardzo ważna kwestia. Spędzamy w niej większość naszego dnia, dlatego tak ważne jest, by czuć się tam jak najbardziej bezpiecznie. Osobiście w dużym stopniu możemy zmniejszać ryzyko wystąpienia pożaru, a jeśli taki wystąpi, potrafić odpowiednio się zachować. Jeśli chodzi o tak duże zagrożenie jakim jest ogień, zapewnienie bezpieczeństwa nie zawsze w pełni leży po stronie pracodawcy. Jest jednak kilka spraw za które jest odpowiedzialny. W takim wypadku, o czym powinien pamiętać pracodawca, by w jak najmniejszym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru w miejscu pracy?

Ochrona przeciwpożarowa – za co odpowiedzialny jest pracodawca ?

Pracodawca, właścicielem lub zarządca budynku, mają obowiązek chronić go przed pożarem. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników pracodawca powinien w tym celu przeprowadzać odpowiednie szkolenia przeciwpożarowe, oraz próbne ewakuacje. Próbne ewakuacje mają na celu uświadomienie ludziom, ile mają czasu na opuszczenie budynku. Przeprowadzanie próbnej ewakuacji może wydawać się nudne i niekomfortowe szczególnie zimą, jest jednak jednocześnie niezwykle przydatne.

Wszyscy wiemy, że panika w obliczu zagrożenia jest najgorsza. Nie inaczej jest podczas pożaru. Jeśli wpadamy w panikę, nie myślimy racjonalnie. Zachowanie spokoju w takiej sytuacji jest bardzo istotne, pomaga ze spokojem opuścić budynek. A szybka i sprawna ewakuacja pozwoli w znacznym stopniu uchronić zakład przed ewentualnymi stratami. Według przepisów BHP obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Jest w stanie temu podołać poprzez zachęcanie pracowników do zapoznania się, z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Co powinien posiadać budynek, aby minimalizować ryzyko pożaru?

Najważniejsza w tym przypadku jest droga ewakuacyjna. Powinna być dobrze oznakowana, a każdy pracownik poinformowany, gdzie się znajduje. Niedopuszczalne jest zastawianie drogi ewakuacyjnej, ani pozostawianie na niej przedmiotów, ponieważ stwarza to dodatkowe zagrożenie.

Podstawowym urządzeniem w jaki należy wyposażyć budynek, jest gaśnica. Raz do roku powinna być poddawana legalizacji. Wymagane jest, aby znajdowała się w widocznym, oznakowanym miejscu. Większe zakłady powinny pozwolić sobie na posiadanie węża gaśniczego i hydrantu. Aby wszcząć alarm i powiadomić o niebezpieczeństwie, budynki muszą posiadać duży, czerwony przycisk ukryty w przezroczystej gablotce (również umiejscowiony w widocznym miejscu), tzw. ROP. Budynek, który posiada to wszystko, najbardziej jak to tylko możliwe, zmniejsza powstanie strat zarówno tych w ludziach, jak i materialnych.