Obsługa prawna firm – jakie działania obejmuje i czym powinna się charakteryzować?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnorodnymi obowiązkami narzuconymi przez ustawodawców. Prawo normuje również codzienną pracę każdej firmy, w tym między innymi zawieranie przez nią umów, składanie wniosków czy wykonywanie zleconych prac.


Obsługa prawna dla firm

W niektórych przypadkach, aby przedsiębiorstwo pozostało w zgodzie z prawem, niezbędna

jest pomoc wykwalifikowanych prawników. Ich obecność ułatwia przygotowanie wniosków, umów i pozwoleń. Pomoc specjalistów prawa jest również niezbędna we wszystkich sporach sądowych.

W związku z tak wieloma aspektami działalności firmy, w których współuczestniczyć powinni prawnicy, już na początku jej funkcjonowania dobrze jest zasięgnąć ich porad. Warto przy tym zwracać uwagę na takie szczegóły, jak zakres oferowanej pomocy, a także możliwe połączenia usług, na przykład prawnej i księgowej.

Należy również nadmienić, iż obsługa prawna firm powinna charakteryzować się przede wszystkim kompleksowymi działaniami z zakresu prawa administracyjnego, handlowego, prawa pracy czy upadłościowego. Profesjonalna obsługa prawna i usługi księgowe świadczone przez specjalistów z jednej kancelarii są jeszcze bardziej korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Dzięki temu wszystkie jego sprawy powierzone są w ręce jednej, godnej zaufania firmy, takiej jak D2D Group.

Co za tym idzie, zarówno specjaliści, jak i właściciel firmy, mają zawsze aktualne informacje o rozwoju przedsiębiorstwa. Łatwiej mogą uniknąć problemów, a jeśli takie już się pojawią, to kompleksowa obsługa pozwala na ich szybsze, wielotorowe rozwiązanie.

Jakie działania obejmuje pomoc prawna?

Jak już zostało nadmienione, pomoc prawna dla firm obejmuje wiele obszarów działania. Pierwszym z nich jest doradztwo podczas procesu otwierania własnej działalności gospodarczej. Może oni polegać na pomocy w wyborze formy prawnej działalności gospodarczej i formy opodatkowania, ale również na wsparciu podczas samego procesu rejestracji firmy.

Kolejny krok to doradztwo w sprawie prawa handlowego, gospodarczego i podatkowego, niezbędne w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W tym obszarze działań pomoc specjalistów obejmować może również negocjacje warunków zawieranych umów i ich przygotowanie.

Obsługa przedsiębiorstwa to także uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, patentów czy znaków towarowych. Dzięki wykwalifikowanej pomocy prawnej działania te są znacznie ułatwione i przyspieszone, co korzystnie wpływa na rozwój i działalność przedsiębiorstwa.

Następny aspekt działalności kancelarii to obsługa prawna nieruchomości firmowych, w tym pomoc w ich nabywaniu oraz sprzedaży. Obejmować może ona ocenę stanu prawnego danej nieruchomości czy negocjacje przed zawarciem umowy.

Ostatnim elementem wsparcie jest prowadzenie postępowania naprawczego lub upadłościowego, jeśli jest ono konieczne. Procedura upadłościowa jest niezbędna w przypadku firm, które stały się niewypłacalne (lub staną się w niedalekiej przyszłości). Pozwala ona na zaspokojenie wierzycieli oraz zachowanie przedsiębiorstwa.

Na koniec warto dodać, iż wszystkie te obszary działania powinny być uzupełnione o pomoc podczas procedur sądowych z zakresu każdego rodzaju prawa (pracy, handlowego czy administracyjnego).