Obsługa płac – czy outsourcing ma sens?

Obsługa płac to nowe rozwiązanie, które wykorzystywane jest przez podmioty zewnętrzne, współpracujące z organizacjami zatrudniającymi przynajmniej kilkudziesięciu pracowników.

Payrolling pozwala zaoszczędzić instrumenty finansowe w sektorze obowiązkowych składek społecznych oraz zdrowotnych. Warto wiedzieć, czy obsługa płac ma bezpośrednie przełożenie na efektywność działań podejmowanych przez daną firmę.

Zakres usług

Payroll obejmuje różnorodne działania, wśród których warto wskazać:

 • naliczanie wynagrodzeń z zachowaniem dyrektyw poufności,
 • przygotowanie ordynacji podatkowych,
 • współpracę z audytorami wewnętrznymi oraz rewidentami,
 • udostępnianie pracownikom informacji na temat zobowiązań,
 • wydawania zaświadczeń, potwierdzających wysokość zobowiązań płacowych i społecznych,
 • sporządzenie zasad realizacji należności.

Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług znaleźć można na stronie firmy Contract Administration.

Niestandardowe formy działań

Dostosowuje ona swoje rozwiązania do potrzeb klientów. Pracodawcy mogą również zdecydować się na zlecenie partnerowi obsługi:

 • zaświadczeń Rp-7,
 • modeli administracyjnych i działań komorniczych,
 • raportów urlopowych,
 • dokumentacji rozliczeniowej ZUS,
 • innych, wskazanych przez pracodawcę ksiąg z sektora kadrowo-płacowego.

Zalety

Payroll umożliwia naliczanie płac według wyznaczonych standardów oraz sporządzenie karty należnych pracownikom środków finansowych. To korzystne rozwiązanie dla właścicieli firm oraz zatrudnionych osób. W ramach outsourcingu specjaliści korzystają z profesjonalnych programów rozliczeniowych, dzięki czemu zlecający ma pełny wgląd w rodzaj oraz przebieg podejmowanych działań. Payrolling zapewnia również poufność danych przy sporządzaniu płacowych należności.

Outsourcing dedykowany jest dużym, jak i lokalnym firmom. Korzyści, płynące z korzystania usług podmiotów zewnętrznych mają różnorodny charakter. Warto zdecydować się na współpracę ze specjalistami obsługi płac nie tylko w przypadku szukania rozwiązań dla doraźnych problemów firmy.