Obliczanie odsetek ustawowych – jak wyliczyć odsetki ustawowe?

odsetki ustawowe
odsetki ustawowe

Na pierwszy rzut oka podział pomiędzy odsetkami kapitałowymi oraz tymi za opóźnienia wydaje się tylko w stopie procentowej, ale czy tylko w tym? Oczywiście, że nie. Odsetki kapitałowe są naliczane tylko ze względu na udzielenie pożyczki, pewna forma wynagrodzenia dla tego, kto udziela tej pożyczki, bo za darmo przecież nikt by tego nie robił. Odsetki ustawowe za opóźnienia są naliczane ze względu na brak płatności w terminie i od każdego dnia zwłoki są naliczane dodatkowe opłaty, pełni to rolę zmobilizowania kontrahenta do płacenia w terminie.

Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe to w tej chwili  to 8% w skali roku. Do tego możemy użyć kalkulatora internetowego lub możemy zrobić to samodzielnie. Podstawową jest iloczyn ilości niespłaconych pieniędzy przez 0,08 czyli 8%. Otrzymamy w ten sposób wartość ustawowych odsetek do spłaty. Oczywiście wartość przeliczona jest to w skali roku. Przeliczenie na dni polega na podzieleniu ustawowych odsetek w skali roku na 365 dni, w rezultacie otrzymamy stawkę dzienną, przez którą mnożymy liczbę dni opóźnienia

Kiedy konsument może naliczyć firmie/urzędowi odsetki?

To oczywiście zależy od formy i skonstruowania umowy, wszystko jest w niej zawarte, terminy płatności, kary itp. Naliczać odsetki można wtedy, kiedy nie ma zaksięgowanej wpłaty należnych pieniędzy od firmy, niespłacenia pożyczki w terminie, nie zapłacenia przez firmę czynszu za wynajem pomieszczenia i tym podobne sytuacje. Oczywiście podczas naliczania odsetek obowiązują zasady, które są zawarte w polskim prawie, czyli 8% w skali roku.

Kiedy konsument zapłaci ustawowe odsetki?

Konsument zapłaci odsetki ustawowe, wtedy, kiedy sąd stwierdzi, że osoba nie wywiązała się z umowy i nie dokonała zapłaty na czas, nie zdążyła spłacić raty kredytu, pożyczki i tym podobnych sytuacji. Oczywiście nie musi tego stwierdzać sąd, można załatwić tę sytuację polubownie, zachowując zasady zawarte w polskim prawie. Kluczowe jest posiadanie na wszystkie wpłaty potwierdzenia, dlatego najlepiej robić to przelewem.