Naruszenie dóbr osobistych – jak chronić swoje prawa?

Naruszenie dóbr osobistych – jak chronić swoje prawa?

Dobra osobiste są definiowane jako zbiór praw związanych z indywidualnością osoby, które są chronione przez polskie prawo, a dokładnie przez zapisy znajdujące się w Kodeksie Cywilnym. Dobra osobiste są uważane za niezbywalne i nienaruszalne, co oznacza, że ​​nikt nie może ich naruszać bez zgody właściciela tych praw. To jednak tylko definicja, w rzeczywistości często łamane są nawet podstawowe przywileje człowieka. Jakie konsekwencje obowiązują w przypadku naruszenia dóbr osobistych? Dowiedz się więcej o tej istotnej dziedzinie z poniższego artykułu.

Jakie działania są uznawane za naruszenie dóbr osobistych?

Sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych są wyjątkowo emocjonalne i wrażliwe. W ich przypadku nieoceniona będzie pomoc adwokata od spraw cywilnych we Wrocławiu, Krakowie lub jakimkolwiek innym mieście w Polsce.

Jakie czynniki muszą zostać spełnione, aby móc mówić o naruszeniu dóbr osobistych? Pierwszym elementem składowym jest aspekt bezprawności. Biorąc to pod uwagę w przypadku działań, które będą zgodne z prawem, nie możemy wtedy mówić o naruszeniu dóbr osobistych. Wyobraź sobie sytuacje, kiedy osoba, która popełniła przestępstwo zostaje osadzona w zakładzie karnym. Jeśli weźmie się pod uwagę tylko i wyłącznie podstawową definicję, z pozoru będzie to naruszenie dóbr osobistych. W praktyce jednak należy uwzględnić również to, że pozbawienie wolności ma miejsce w wyniku prawomocnego wyroku sądu. W związku z tym wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Kolejnym czynnikiem będzie niezaprzeczalna obiektywność danego naruszenia dóbr osobistych. Kluczowa jest zatem opinia osoby postronnej – jeśli ona również przyzna, że dane działanie doprowadziło do np. naruszenia dobrego imienia poszkodowanego, wówczas można stwierdzić, że konkretna krzywda rzeczywiście się wydarzyła.

Warto również zaznaczyć, że naruszenie dobra osobistego w małym stopniu nie będzie wiązało się z dotkliwymi konsekwencjami prawnymi. Wyrządzone krzywdy, według opinii osoby bezstronnej, nie mogą być działaniami niewielkiej rangi.

Konsekwencje naruszenia dóbr osobistych

W Kodeksie Cywilnym znajduje się zapis mówiący o tym, że każda osoba, której dobro zostało naruszone, może wnioskować o zaniechanie działań wyrządzających jej krzywdę. Jeśli spełnione zostaną wyżej opisane czynniki, możliwe jest nie tylko zaniechanie dalszego naruszania dóbr osobistych, ale również uzyskanie rekompensaty za dotychczasowe niepożądane działania.

Poza żądaniem zaniechania naruszania dóbr osobistych polskie prawo przewiduje także możliwość złożenia wniosku o usunięcie skutków już dokonanego naruszenia. Sposób, w jaki usunięcie skutków zostanie przeprowadzone, jest dostosowywany indywidualnie do każdej sytuacji. Zadośćuczynienie często przyjmuje również formę pieniężnej rekompensaty.

Naruszenie dóbr osobistych – pomoc adwokata od spraw cywilnych we Wrocławiu

Sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych są wyjątkowo delikatne, dlatego wiele poszkodowanych zasięga pomocy adwokata od spraw cywilnych we Wrocławiu lub w innym mieście. Doświadczony specjalista będzie wiedział, jakie kroki podjąć w celu uzyskania satysfakcjonującego dla klienta wyroku. Prawnik zna również wszystkie zmiany oraz aktualizacje w przepisach prawa, dlatego współpracując z nim, zyskasz pewność, że żadna z podjętych decyzji będzie miała poparcie w obowiązujących przepisach.