Na czym polega specjalistyczna ekspertyza techniczna budynku?

Właściwa ocena techniczna budynku ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu jego eksploatacji. Ekspertyza techniczna budynku może być wielowymiarowa i dotyczyć może uwarunkowań budowlanych, terenowych, zużycia energii oraz wielu innych parametrów. Budowlana ocena techniczna budynków należy do najczęściej wykonywanych.

Na czym polega ekspertyza techniczna budynku?

W przypadku ekspertyzy technicznej budynków do czynienia mamy z wielowymiarową oceną specjalistyczną uwarunkowań budowlanych danego obiektu. W ocenie uwzględnia się takie elementy, jak m.in. pomiary obciążeń ścian nośnych, fundamentów, dachu, pomiary naprężeń w obrębie elementów konstrukcyjnych, ocenę stanu elewacji, ocenę gruntu czy dokładny opis konstrukcji budynku, z uwzględnieniem zastosowanych materiałów oraz metodyki ich zastosowania.

Oprócz ekspertyzy technicznej budynku, należy również wskazać na coś, co nazywa się oceną techniczną budynku. Jest to o wiele prostsza estymacja budynku, która opiera się na oględzinach oraz analizie dokumentacji konstrukcyjnej – najczęściej przedstawionych wraz z projektem dokumentów.

Złożony charakter ekspertyzy technicznej budynku

W odróżnieniu od zwyczajnej oceny technicznej, ekspertyza techniczna budynku opiera się na skomplikowanych badaniach i wymaga zaangażowania specjalistów z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego. W trakcie realizacji ekspertyzy dokonuje się m.in. zapisów fotograficznych miejsc, gdzie wykonywane były pomiary oraz skąd pobierane zostały próbki do analiz. Wydanie oceny odnośnie stanu technicznego budynku jest znacznie prostsze, od sformułowania specjalistycznej ekspertyzy – rzecz jasna, ekspertyza techniczna budynku jest kosztownym i niekiedy wymaganym działaniem.

Kiedy możemy potrzebować ekspertyzy technicznej budynku?

Powyższa ekspertyza może być konieczna w przypadku uzyskania pozwolenia na przebudowę lub zmianę charakteru użytkowania nieruchomości – szczególnie tyczy się to obiektów zabytkowych lub takich, co do których mogą istnieć wątpliwości na temat ich stanu technicznego.