Na czym polega serwis i obsługa wind załadowczych?

Windy samochodowe są jedną z najliczniejszych grup urządzeń dźwignikowych. Windy te stanowią podstawę rozwiązań logistycznych niemal każdej firmy świadczącej usługi transportowe. Zapewniają one szybki i bezpieczny załadunek oraz rozładunek towarów na paletach. Sprawdź, na czym polega serwis wind załadowczych oraz o czym należy pamiętać podczas ich eksploatacji.

Na czym polega serwis wind samochodowych? Jakie windy samochodowe podlegają pod UDT?

Windy załadowcze wyposażone są w napęd hydrauliczny montowany w pojeździe ciężarowym. Ze względu na skomplikowanie technologiczne oraz osiągane parametry, wszystkie windy samochodowe o udźwigu powyżej 250 kg podlegają dozorowi technicznemu.

W stosunku do podestów ruchomych załadowczych o udźwigu poniżej 250 kg ustalona jest uproszczona forma dozoru, co ogranicza konieczność rejestracji ich w UDT oraz badań. Wyjątek stanowią windy załadowcze służące do transportu osób.

Wśród powszechnych usterek wind załadowczych wymienia się m.in. wyciek oleju z układu hydraulicznego, uszkodzenie elementów sterujących czy awarie układu elektrycznego. Każdej z tych usterek można uniknąć, regularnie serwisując i konserwując urządzenia załadowcze.

Dlaczego warto zlecić serwis wind samochodowych profesjonalnej firmie?

Profesjonalna i kompleksowa naprawa oraz serwis wind samochodowych umożliwia zmarginalizowanie ryzyka powstawania niespodziewanych awarii i usterek, które wyłączają urządzenie z ruchu, są drogie w naprawie oraz zmniejszają możliwości operacyjne przedsiębiorców.

Z tego względu windy samochodowe powinny być otoczone pełną opieką serwisową, w ramach której firmy serwisowe zadbają o regularne przeglądy wraz z niezbędnymi działaniami konserwacyjnymi, a także oszacują wymagany czas wymiany elementów roboczych wind załadowczych. W ten sposób możliwe jest zachowanie możliwie największej dostępności wind oraz ograniczenie kosztów ich eksploatacji.

W ramach swoich usług profesjonalne firmy serwisowe oferują także możliwość realizacji dowolnego badania UDT – odbiorczego, doraźnego eksploatacyjnego czy doraźnego powypadkowego i poawaryjnego. Poza tym przedsiębiorcy mogą również uzyskać wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji i wysyłki wniosków, rejestracji wind samochodowych w UDT czy przeprowadzania badań w obecności inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

W ten sposób przedsiębiorca może oddelegować nie tylko serwis, ale również obsługę prawną i dozór techniczny wind samochodowych oraz skupić się na prowadzeniu własnej działalności.