Na czym polega klauzula ochrony zniżek w ubezpieczeniach?

Czy klauzula ochrony zniżek to prezent od ubezpieczyciela? Czy raczej złote kajdanki dla klienta?

Na oba powyższe pytania możemy odpowiedzieć twierdząco. Ochrona zniżek to extra usługa, za którą płacimy bo nic nie jest za darmo. Warto jednak mieć świadomość wad i zalet tego rozwiązania.

Każda firma po swojemu

W pierwszych słowach zaznaczyć należy, że nie wszyscy ubezpieczyciele oferują ochronę zniżek. Warunki przystąpienia do takiej ochrony też nie są uniwersalne. Zdarzyć się bowiem może, iż ubezpieczyciel daje możliwość skorzystania z ochrony zniżek jedynie osobom, które ukończyły np. 26 lat. Inne towarzystwo może wymagać by klient posiadał pełne zniżki, czyli w praktyce nie często potrzebował wsparcia w ochronie zniżek.

Produkt jakby niekompletny

Podstawowym ograniczeniem ochrony zniżek jest fakt, że ochrona działa wyłącznie u danego ubezpieczyciela. Co w praktyce faktycznie oznacza złote kajdanki. Szkoda zostanie bowiem zapisana w rejestrach i wszystkie firmy poza naszym „dobroczyńcą” wezmą ja pod uwagę przy kalkulacji składki.

Ochrona zniżek korzystniejsza niż inne klauzule dodatkowe

Powyższa teza może okazać się słuszna, ale każdorazowo powinniście omówić ją z Waszym agentem. Wszystko zależy od cen poszczególnych klauzul dodatkowych. Dla przykładu klauzula „Szyby” to koszt około 200zł, a „Ochrona zniżek” około 100zł. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie likwidacja szkody w postaci rozbitej szyby z AC wspartego „Ochroną zniżek”. Koszt o połowę mniejszy, a i szyby będą oryginalne, a nie zamienniki;-)

Najważniejsze na koniec . Ochrona zniżek działa tylko przy pierwszej szkodzie, a zatem mimo wszystko bądźcie ostrożni.

Photo credit: pictures of money via Foter.com / CC BY