Na czym polega idea integracji w przedszkolu?

na-czym-polega-idea-integracji-w-przedszkolu

Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci po raz pierwszy mają szansę stać się członkami pewnej zbiorowości społecznej opartej na wzajemnych więziach, innej niż ich biologiczna rodzina. Na tym pierwszym etapie uspołeczniania dziecka ważne jest, aby spotkało się ono z dobrym wzorcami wychowania oraz nabyło umiejętność współpracy w grupie. Temu celowi służą rozmaite metody, o których przeczytacie w tym artykule.

Czym jest integracja przedszkolna?

Integracja w publicznym czy też niepublicznym przedszkolu może być rozumiana na dwa sposoby. Po pierwsze, można ją rozumieć jako integrację społeczną, czyli dość szerokie pojęcie oznaczające proces łączenia się jednostek w jakąś większą grupę czy zbiorowość opartą o wspólne normy i zasady. W przestrzeni przedszkolnej oznacza to, iż w procesie socjalizacji dochodzi do powstania zintegrowanej grupy dzieci, które potrafią bawić się i komunikować ze sobą, a także rozwiązywać pojawiające się problemy – same lub z pomocą wychowawcy. Aby jednak do tego doszło, potrzebne są odpowiednie metody i środki, umiejętnie stosowane przez personel przedszkolny. Drugie znaczenie słowa integracja w kontekście przedszkola oznacza wspólne wychowywanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Tego rodzaju oddziaływaniami zajmują sie placówki zwane przedszkolami integracyjnymi.

Jakie metody sprzyjają integracji?

Każdemu rodzajowi integracji sprzyjają bez wątpienia wspólne gry i zabawy! Są one świetną okazją do przełamania lodów, wspólnego spędzenia czasu oraz nauczenia się współpracy w grupie. Zabawy ruchowe, słowne czy też w kółku – to wszystko sprawia, że dzieci doskonale się ze sobą bawią, dzięki czemu tworzą się pomiędzy nimi więzi społeczne. Szczególną sytuacją sprzyjającą wzajemnej integracji są również. grupy przedszkolne zróżnicowane wiekowo, jakie znajdziemy np. w prywatnym przedszkolu w Ursusie. Jak pokazują badania, w grupach takich dzieci, tak samo jak w rodzeństwie, uczą się od siebie nawzajem, a także przyjmują różne role grupowe. W takiej sytuacji edukacja przebiega szybciej i skuteczniej, a każde dziecko uczy się we własnym tempie.

Co więcej, w tego typu mieszanych grupach, podobnie jak w przypadku grup złożonych z dzieci zdrowych i dzieci niepełnosprawnych, ich członkowie stają się bardziej wrażliwi i otwarci na potrzeby innych, co przekłada się na wzrost tolerancji i wzajemnego szacunku. Ma to pozytywny wpływ na rozwój osobowości dziecka, jak też na proces jego socjalizacji oraz atmosferę w grupie przedszkolnej.