Na czym polega i jak przebiega proces kremacji?

na czym polega kremacja

Kremacja, czyli spalanie zwłok osób zmarłych jest zwyczajem znanym człowiekowi od tysięcy lat. W Polsce spopieleniu poddaje się ok. 7% wszystkich zmarłych i obserwowana jest tendencja wzrostowa praktykowania tej metody pochówku.

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bardzo trudnym doświadczeniem, jednak rodzina zmuszona jest do natychmiastowego podjęcia działań związanych z organizacją pogrzebu. Choć obrzędy związane z tradycyjnym pochówkiem są dla wielu osób bardzo ważne, łączą się też z silnymi emocjami, towarzyszącymi np. czuwaniu przy otwartej trumnie – zauważa nasz rozmówca z Zakładu Pogrzebowego Witwicka.

Kiedy wybierana jest kremacja

Wybór kremacji zamiast pochówku trumiennego niejednokrotnie dyktowany jest właśnie chęcią uniknięcia konieczności obcowania z ciałem, będącym bardzo wyraźnym przypomnieniem świeżo doznanej straty. Często kremacja ma być też sposobem na poradzenie sobie z nieprzyjemnymi wyobrażeniami o stopniowym rozkładzie ciała pogrzebanego w trumnie. Niewątpliwie z tego punktu widzenia kremacja jest rozwiązaniem prostszym i bardziej higienicznym.

Na czym polega kremacja?

Spopielenie zwłok odbywa się w piecu kremacyjnym, który zasilany jest olejem opałowym lub gazem. Współcześnie kremacja jest w pełni zautomatyzowana, a cały proces nadzoruje specjalny komputer. Zarówno czas spalania, jak i towarzysząca emisja spalin kontrolowana jest elektronicznie, zaś obsługa sprowadza się do sterowania procesem za pomocą ekranu dotykowego.

Spopielenie ciała

Podczas kremacji ciało zmarłego nie jest spalane ogniem, lecz działaniem bardzo wysokiej temperatury, sięgającej nawet 1200°C. Prochy po spaleniu są dodatkowo rozdrabniane i umieszczane w urnie.

Ciało zmarłego wprowadzane jest do pieca kremacyjnego w specjalnej trumnie. Trumny te wykonane są zazwyczaj z drewna i nie wyposaża się ich w ozdobne okucia, ani nie pokrywa lakierem. Dzięki temu oraz stosowaniu specjalnych filtrów w piecach, kremacja jest bezpieczna dla środowiska.