Masz problem z pracodawcą? Skorzystaj z usług prawnika, zajmującego się prawem pracy!

Oficjalne regulacje w obszarze stosunku pracy konkretnego podmiotu gospodarczego i osoby fizycznej jako stron umowy zawarte są oficjalnym akcie normatywnym, który obejmuje zarówno Polaków, jak i obcokrajowców zatrudnionych w naszym kraju. Warto wiedzieć, kiedy zgłosić się po pomoc radcy, specjalizującego się w tym sektorze.

Zakres usług

Specjalista prawa pracy to podmiot, który pomaga zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Jego działania skupiają się wokół dziedzin regulowanych przez polskie oraz międzynarodowe rozporządzenia. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • wsparcie w przypadku zawarcia niewłaściwej umowy między właścicielem firmy a osobą fizyczną,
  • egzekucję należnego wynagrodzenia,
  • pomoc w przypadku niesłusznego zwolnienia pracownika.

Ze szczegółowymi ofertami poszczególnych kancelarii można zwykle zapoznać się na ich stronach internetowych.

Konsekwencje

Właściciel firmy lub zarządzający zakładem nie powinien wykorzystywać swojej pozycji w celu naruszenia godności podlegających mu osób. Jeśli jednak w miejscu pracy dochodzi do aktów mobbingu lub nieprzestrzegania zobowiązań zawartych w umowie, wówczas podejmowane są odpowiednie kroki prawne. Naruszenie przepisów bezpieczeństwa podlega karze w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Osoba fizyczna może również skorzystać z usług radcy prawnego prawa pracy, jeśli właściciel firmy nie wypłaci jej należnych środków finansowych. Tego typu wykroczenia również egzekwowane są zazwyczaj na drodze sądowej. Zarządzający może zostać obciążony karą w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sankcje wynikają z przekroczenia ustaleń prawa cywilnego, Kodeksu pracy lub spisu karnego.

Pracownicy często zmagają się z nadużyciami w firmie lub przedsiębiorstwie. Najwięcej skarg zgłaszają osoby zatrudnione na etacie. W przypadku mobbingu lub nieprzestrzegania Kodeksu pracy warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii. Właściciel firmy, tak jak pracownik, jest bowiem zobowiązany do respektowania ustaleń zawartych w aktach normatywnych.