Małżeństwo czy konkubinat?

Małżeństwo czy konkubinat

Konkubinatem nie można nazwać każdego wolnego związku. Konkubenci de facto niczym nie różnią się od małżonków – razem mieszkają, wychowują dzieci, mają wspólny budżet. Jedyna różnica to brak legalizacji związku.

W świetle prawa rodzinnego, przepisy stosowane wobec małżonków nie obowiązują konkubentów. W praktyce oznacza to, że konkubenci nie mogą na przykład wspólnie się rozliczać, nie mogą za siebie wzajemnie decydować bez pisemnego upoważnienia, konkubina nie może przyjąć nazwiska swojego partnera.

W przypadku śmierci jednego z konkubentów, druga osoba zostaje bez prawa do dziedziczenia po zmarłym (zgodnie z prawem spadkowym), nie może też ubiegać się o rentę swoim partnerze.

Photo credit: Julia Manzerova via Foter.com / CC BY-ND