Malaria objawy i leczenie

Malaria nazywana jest inaczej zimnicą. Jest to przede wszystkim choroba pasożytnicza, która wywoływana jest przez pierwotniaki, czyli zarodźce malarii, a jest to zarodzieć:

  • sierpowaty,
  • ruchliwy,
  • pasmowy,
  • owalny,
  • małpi.

Z wyżej wymienionych zarodźców najgroźniejszy dla człowieka jest zarodziec sierpowaty. Na tę chorobę co roku zapada ponad 220 mln osób, z których umiera od 1 do 3 milionów.

Objawy malarii

Malaria to choroba, która jest przenoszona przez komary, a jej minimalny okres wylęgania wynosi około 7 dni. Najczęściej wtedy jeszcze nie pojawiają się żadne objawy. Natomiast takimi pierwszymi objawami świadczącymi o tej chorobie są:

  • gorączka i dreszcze,
  • poty,
  • ogólne osłabienie,
  • złe samopoczucie,
  • ból głowy oraz mięśni.

Poza tym u osoby chorej mogą pojawić się również wymioty i nudności, a także biegunka, żółtaczka, bóle kręgosłupa, kaszel i duszność. Objawy te pojawiają się, ponieważ pierwotniaki niszczą erytrocyty, ale też dochodzi do uszkodzenia hepatocytów.

Malaria może mieć także przebieg ciężki i wtedy dochodzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz do zaburzeń metabolicznych. W niektórych przypadkach pierwotniaki zajmują ośrodkowy układ nerwowy i wtedy może dojść do śpiączki.

Jakie są powikłania po malarii?

Powikłania związane z malarią można podzielić na wczesne i późne. Do tych pierwszych zalicza się hipoglikemię, śpiączkę, pękniecie śledziony, ciężką niedokrwistość, wstrząs, skazę krwotoczną, niewydolność nerek oraz ostrą niewydolność oddechową. Natomiast powikłania późne to: zespół nerczycowy, zwłóknienie wsierdzia, chłoniak Burkitta oraz nadreaktywny zespół malaryczny z hipersplenizmem.

Diagnozowanie

Oczywiście osoby, które wyjeżdżają do krajów tropikalnych na wycieczkę i stamtąd powracają, mają lepszy dostęp do lekarzy i szybciej może zostać wykryta ta choroba. Natomiast mieszkańcy Afryki, gdzie te zachowania na malarię są bardzo częste, mają mniejsze możliwości. Tam placówki medyczne są wyposażone ubogo, brakuje sprzętu medycznego, a ogólne warunki są o wiele gorsze. W związku z tym choroba ta jest najczęściej rozpoznawana na podstawie objawów.

Leczenie malarii

Podstawowe leczenie tej choroby polega na przyjmowania leków, które działają na zarodźce malarii. W Europie chorzy mają dostęp do szpitali, a nawet do specjalistycznych ośrodków, które zajmują się leczeniem chorób tropikalnych. Natomiast w Afryce dostępne są różne preparaty przeciwmalaryczne. Zgodnie z rozporządzeniem Światowej Organizacji Zdrowia leczenie malarii powinno opierać się na przyjmowaniu kombinacji kilku leków.

Czy można całkowicie się wyleczyć?

Jeśli choroba zostanie szybko rozpoznana, a w związku z tym podejmie się właściwe leczenie, to możliwe jest całkowite wyleczenie malarii. Jednak w Afryce, gdzie nie ma takiego dostępu do placówek medycznych, dochodzi do rozwoju ciężkiej postaci malarii i chory umiera, nawet pomimo zastosowanego leczenia.