Majątek wspólny czy osobisty?

Majątek wspólny czy osobisty?

Przez majątek wspólny małżonków rozumie się wszelkie dobra (nieruchomości i rzeczy ruchome) nabyte podczas trwania małżeństwa, a także zarobki obydwojga małżonków. Zatem wszelkie dobra zdobyte przed ślubem są uznawane za majątek osobisty.

Problematyczna sytuacja pojawia się, gdy po ślubie małżonkowie wspólnie remontują czy urządzają mieszkanie należące do jednej osoby. W przypadku rozwodu mieszkanie urządzone wspólnymi środkami nadal należy tylko do jednego małżonka i nie może zostać uznane za majątek wspólny.

W przypadku rozwodu małżonek, który nie jest właścicielem mieszkania, może ubiegać się o rekompensatę z tytułu kosztów poniesionych z majątku wspólnego lub z majątku osobistego (mowa tu o środkach zgromadzonych przed ślubem, a wydanych na remont/urządzenie mieszkania).

Photo credit: Rocpoc via Foter.com / CC BY