Lokata bankowa – jakie istnieją jej rodzaje?

lokata bankowa

Lokata bankowa to jeden z najbardziej popularnych produktów oszczędnościowych, proponowanych przez banki. Na lokacie Twoje pieniądze są bezpieczne, a wypłatę środków z lokaty, nawet przy bankructwie banku, zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Najpopularniejsze wśród klientów są lokaty terminowe, jednak nie jest to ich jedyny, istniejący ich rodzaj. Jakie istnieją zatem rodzaje lokat bankowych?

Lokaty bankowe w ostatnim czasie stały się mniej atrakcyjnym produktem, wszystko przez niskie stopy procentowe. Jest to oczywiście dobre dla osób, które biorą kredyty, jednak oszczędzającym z pewnością nie jest to na rękę, gdyż aktualni dobra lokata bankowa ma oprocentowanie na rzędu 2-4%, co nie przynosi dużych zysków i pozwala jedynie na zapobieganie inflacji, czyli utraty wartości swoich pieniędzy w czasie. Większe zyski lokata może przynieść dopiero przy dużych kwotach, które oddamy do depozyt.

Oczywiście lokata bankowa to nie tylko wyżej wspominana lokata terminowa. Jakie rodzaje lokat bankowych istnieją?

Lokata terminowa

Jest to najczęściej występująca lokata bankowa i to ją najczęściej mamy na myśli, mówiąc w ogóle o lokatach. Tutaj klient przekazuje bankowi określoną sumę pieniędzy na pewien okres czasu miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy itd. Po tym okresie klient otrzymuje swoje środki z powrotem, powiększone jednak o należne mu odsetki.

Lokata progresywna

Wyróżnikiem tego rodzaju lokaty jest fakt, że można do niej dopłacać z czasem kolejne środki do wcześniej zdeponowanych pieniędzy. Nie ma tu również wymogu podpisywania następnych umów o lokatę, a podwyższenie środków na lokacie wiąże się podwyższeniem naszego oprocentowania.

Lokata dynamiczna

W lokacie dynamicznej cechą charakterystyczną jest możliwość wypłacania środków. Odsetki naliczane są tu nam proporcjonalnie do okresu, w jakim pieniądze były utrzymywane na lokacie. Co ciekawe oprocentowanie tego typu lokaty wzrasta wraz z okresem jej trwania. Należy jednak pamiętać, że zastosowane w lokatach dynamicznych oprocentowanie jest zazwyczaj niższe niż to stosowane w lokatach terminowych.

Lokata rentierska

Zaletą lokat rentierskich jest to, że odsetki są nam wypłacane nie po zakończeniu okresu trwania lokaty, a na początku, przy wpłacie środków na lokatę. Sporym minusem tego typu lokat jest jednak wysoka kwota wpłaty, która może być przeszkodą dla wielu, chcących otworzyć lokatę rentierską.

Lokata call

Lokata call zawierana jest na rachunku osobistym klienta w momencie, kiedy suma środków na koncie przekroczy pewną wartość minimalną. A trwa tak długo, jak wartość minimalna jest utrzymywana.

Lokata nocna

Tutaj środki po przekroczeniu wartości minimalnej ulegają oprocentowaniu podczas nocy, a w dzień są w całości dostępne dla klienta. Lokaty nocne największą popularnością cieszą się wśród przedsiębiorców.

Lokata negocjowana

Ten typ lokaty przeznaczony jest dla najzamożniejszych klientów banku, a oprocentowanie lokaty można z bankiem negocjować. O lokaty negocjowane można starać się przy kwotach rzędu 50 – 100 tysięcy.