Kto płaci najmniej za OC?

Obowiązkiem każdego posiadacza samochodu w Polsce jest wykupienie dla niego polisy OC. Jest to koszt obligatoryjny, który należy ponieść już z dniem rejestracji pojazdu w urzędzie. Kto zapłaci najmniej za takie ubezpieczenie?

Obowiązek ubezpieczenia OC

Jak wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, jest obowiązkowe. Polisa OC powinna zostać zawarta z dowolnie wybranym przez kierowcę towarzystwem ubezpieczeniowym, najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub z dniem upływu wcześniejszego okresu ubezpieczenia.

OC gwarantuje pokrycie kosztów finansowych szkód majątkowych i osobowych wywołanych przez kierującego pojazdem.

Koszty ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i maksymalna wysokość świadczeń z ubezpieczenia OC w każdej firmie ubezpieczeniowej w Polsce, będą dokładnie takie same, ponieważ narzuca je na ubezpieczycieli ustawa. Niemniej, każdy z nich może autonomicznie określić kryteria wyliczania wysokości składki rocznej na OC. Kto zapłaci najmniej?

Przy kalkulacji stawki OC firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę dwie kwestie:

 • czynniki dotyczące kierującego pojazdem – właściciela,
 • czynniki dotyczące samochodu.

Na cenę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wpływ ma, m. in.:

 • wiek kierowcy,
 • wysokość zniżek lub zwyżek bonus-malus,
 • okres posiadania prawa jazdy i ubezpieczenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • marka i model pojazdu,
 • rodzaj auta – osobowe czy ciężarowe,
 • pojemność silnika,
 • wiek samochodu,
 • liczba przejechanych km,
 • typ paliwa.

Firmy ubezpieczeniowe kategoryzują kierowców i ich auta na takich, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka lub nie.  Ze zwyżką na ubezpieczenie muszą liczyć się młodzi kierowcy, w wieku poniżej 26 lat. Zgodnie z systemem bonus-malus, każdy wypracowuje sobie zniżki poprzez odpowiednią liczbę lat bezszkodowej historii ubezpieczenia – w każdym TU inną. Mimo tego korzystną ofertę dla młodych kierowców z krótki stażem za kółkiem ma  marka You Can Drive, która skupia się na tej grupie  kierowców.

Na zniżkę zasłużą bezszkodowi kierowcy w wieku powyżej 26 lat. Maksymalnie można uzyskać 70 proc. na OC i jest to aktualnie najtańsze OC, dostępne w firmie Proama. W pozostałych firmach ubezpieczeniowych maksymalnie udzielane jest 60 proc. zniżki za historie ubezpieczenia.

Każde TU ma swoje modele badania ryzyka i szacowania ceny za OC. Jednak upraszczając można powiedzieć, że najmniej za ubezpieczenie OC p.p.m. zapłacą doświadczeni kierowcy, pomiędzy 35 a 50 rokiem życia, którzy nie udostępniają swojego samochodu młodym kierowcom, mają maksymalny poziom zniżek i pochodzą z małej miejscowości. Najtańsze OC przysługuje dla właścicieli względnie nowych pojazdów marki Opel, Skoda czy Ford.

Zobacz także: Rewolucja w zniżkach na ubezpieczenie OC