Kontakt dziecka z ojcem

Kontakt dziecka z ojcem

Pytanie: Witam, jestem rozwiedziona, mam 2-letnią córkę. Ojciec dziecka nie jest za bardzo zainteresowany jej osobą. odwiedza córkę nieregularnie, wizyty są krótkie. Zapowiedział, że będzie domagał się możliwości zabierania córki do swojego mieszkania (mieszka z rodzicami i rodzeństwem), jego ojciec ma nadzór kuratora za znęcanie się nad rodziną. Czy w tej sytuacji jest możliwe, aby sąd ustosunkował się pozytywnie do żądań byłego męża?

Sprawa wygląda następująco. Córka pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest uprawnione i zobowiązane do jej wykonania. Prawo do kontaktów z dzieckiem i rozstrzygnięcie w tej kwestii było zapewne zawarte w wyroku rozwodowym. Sąd ma bowiem obowiązek rozstrzygnąć w wyroku orzekającym rozwód o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Jeżeli Pani małżonek nie jest ograniczony we władzy rodzicielskiej, to ma prawo wykonywać swoje uprawnienia odnośnie wychowania dziecka (ma prawo do spotykania się z dzieckiem, do opiekowania się nim, czy też do zabierania go do swojej rodziny). Wykonanie przyznanego w wyroku orzekającym rozwód uprawnienia jednego z rozwiedzionych małżonków do określonych kontaktów z dzieckiem, może być w razie przeszkadzania tym kontaktom przez drugiego z małżonków wymuszone na nim między innymi wówczas, gdy w wyroku wprost nie zakazano mu przeszkadzania tym kontaktom.

Jeżeli Pani małżonek ma ograniczone prawo do kontaktów z dzieckiem tylko do pewnych obowiązków i uprawnień i zwrócił się o ich rozszerzenie – to wówczas sąd w swoim orzeczeniu kierował się będzie oceną wszystkich istotnych okoliczności, a przede wszystkim dobrem małoletniego dziecka.