Konsekwencje wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Czego się spodziewać?

Konsekwencje wpisu do Rejestru DłużnikóW

Jakie są konsekwencje wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych? Czego się spodziewać? Co właściwie należy wiedzieć o rejestrze? Co zrobić, aby zostać wykreślonym z Krajowego Rejestru Dłużników? Na powyższe pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

  1. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co musisz wiedzieć?
  2. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Dłużników – co musisz zrobić?
  3. Aktualne dane ujęte w Krajowym Rejestrze Dłużników

W biznesowych stosunkach często zdarzają się tak zwane zatory płatnicze. Czasami firmy mają problemy z odzyskaniem należności za wykonanie danej usługi czy dostarczenie towaru. Jak zabezpieczyć się przed tego rodzaju sytuacjami? Zanim nawiążesz współpracę z danym kontrahentem, sprawdź, czy nie ma zadłużenia! Jak zweryfikować takie informacje? Szczegóły na ten temat zostały omówione w niniejszym tekście. Zapraszamy do lektury!

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co musisz wiedzieć?

Jak sprawdzić, czy dany kontrahent nie ma zadłużenia, którego nie reguluje? Najlepszym sposobem jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, który gromadzi wszystkie informacje na temat dłużników. Są to zwykle te podmioty, które już utraciły możliwość regularnej spłaty konkretnych zobowiązań.

Zanim jednak zaczniesz szukać swojego kontrahenta w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, musisz wiedzieć, że niektóre funkcje rejestru zostały przejęte przez Krajowy Rejestr Zadłużonych. W dalszym ciągu jednak można przeglądać Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Co właściwie można w nim znaleźć?

W rejestrze dłużników niewypłacalnych znajdziesz między innymi informacje na temat osób fizycznych z działalnością gospodarczą, u których ogłoszono upadłość. Rejestr obejmuje również osoby fizyczne, u których umorzono egzekucję sądową lub administracyjną prowadzoną przeciwko nim z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Na liście znajdują się również dłużnicy, którzy dostali obowiązek wyjawienia majątku czy wspólnicy, który ponosząc odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania danej spółki swoim majątkiem, jeśli spółka ogłosiła upadłość. Ponadto rejestr obejmuje dłużników alimentacyjnych – głównie tych, u których zaległość jest dłuższa niż sześć miesięcy.

Do dnia 1 lutego 2019 roku Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych nosił nazwę: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym został on zlikwidowany.

Wykreślenie z Krajowego Rejestru Dłużników – co musisz zrobić?

Aktualnie sąd może wykreślić wpisy, które znajdują się w Krajowym Rejestrze Dłużników w kilku przypadkach. A mianowicie w sytuacji uchylenia albo zmiany postanowienia. Podstawą może być również orzeczenie sądu, czy administracyjna decyzja, która informuje o tym, że zobowiązanie wygasło lub należność już nie istnieje. Z urzędu wykreśla się także te wpisy, które dotyczą osób fizycznych nieprowadzących gospodarczej działalności, której ogłoszono upadłość. Oczywiście, jeśli wszystkie zobowiązania tejże osoby zostały umorzone przez sąd.

Wpisy z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych są również automatycznie usuwane po siedmiu latach.

Jak sprawdzić, czy dana osoba jest w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych? Dziś można zrobić to bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy znaleźć odpowiednią wyszukiwarkę i znać oczywiście dane dłużnika, którego chcemy znaleźć na liście. W przypadku osób fizycznych wystarczy podać numer PESEL lub imię i nazwisko. Natomiast, jeśli chcemy sprawdzić firmę, musimy znać numer KRS lub REGON.

Niestety przeglądanie Rejestru Dłużników Niewypłacalnych nie jest darmowe. Usługa kosztuje 15 zł lub 20 zł. Różnica między kwotami zależy od formy płatności, jaką wybierzemy. Więcej zapłacimy, jeśli będziemy chcieli zapłacić przez wysłanie SMS.

Aktualne dane ujęte w Krajowym Rejestrze Dłużników

Zanim rozpoczniesz swoje poszukiwania na temat interesującego Cię kontrahenta i zaczniesz sprawdzać, czy ciąży na nim taki stan, jak niewypłacalność, pamiętaj, że od 1 grudnia 2021 dłużników wpisuje się głównie do Krajowego Rejestru Dłużników.

Co właściwie można znaleźć w Krajowym Rejestrze Dłużników? Przede wszystkim wpisuje się tam osoby, wobec których prowadzono takie postępowanie, jak restrukturyzacja czy postępowanie upadłościowe. Na liście znajdziesz również tych kontrahentów, wobec których prowadzono w przeszłości egzekucję administracyjną bądź sądową i którą umorzono ze względu na bezskuteczność. Ponadto Krajowy Rejestr Dłużników obejmuje wszystkie osoby fizyczne, wobec których aktualnie toczą się egzekucje związane ze świadczeniami alimentacyjnymi.

Wszystkie dane, które zawiera Krajowy Rejestr Dłużników, już teraz możesz bez problemu przeglądać online. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój kontrahent nie ma długów i jest wypłacalny, nie zwlekaj i już teraz znajdź odpowiednie informacje! Informacje w krajowym rejestrze sądowym powinny być zawsze aktualne. Warto jednak sprawdzić szczegóły dnia dokonania wpisu. Czasami w działalności gospodarczej mają miejsce zmiany, których ktoś nie wprowadzi w systemie. Lepiej więc zweryfikować, czy krajowy rejestr sądowy zawiera wszystkie aktualne informacje. Wówczas można też upewnić się, czy ktoś nie pełni funkcji członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwie państwowym lub w innych spółkach. Jeżeli natomiast ktoś nie wie, czy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów w ramach krajowego rejestru sądowego, może poradzić się doświadczonej osoby.